سال ۲۰۱۶ بر همه مبارك – محمد اقبال

عيد ما ايرانيان نوروز است، ولي سخت نگيريم، قريب به يك سوم جمعيت جهان سالشان نو مي شود. بنابراين حلول سال ۲۰۱۶ بر همه مبارك

محمد اقبال

سال 2016 مبارك

One comment

  1. با شما موافقم آقای اقبال. ضمن اینکه شادی، چیز بدی نیست. ای کاش ایرانیان همه اعیاد همه مردم جهان را جشن می گرفتند. چی میشد. اینطوری ریشه تفکر آخوندیسم هم کنده میشه. شاد و پیروز باشید.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s