نمایش انتخابات- شماره ۴ … زمينه سازي رژيم آخوندي برای اعلام بيش از 70 درصد مشاركت در نمايش انتخابات… بي اعتنايي عمومي و صحنه سازيهاي رژيم برأی نشان دادن استقبال

English Français فارسي عربي

نمایش انتخابات- شماره ۴

زمينه سازي رژيم آخوندي برأی اعلام بيش از 70 درصد مشاركت در نمايش انتخابات

بي اعتنايي عمومي و صحنه سازيهاي رژيم برأی نشان دادن استقبال

رژيم ضد بشري آخوندي از چند روز پيش برای اعلام شركت بيش از 70 درصد از دارندگان حق رأی در نمايش انتخابات زمينه سازي مي كند. وزير كشور رژيم روز قبل از انتخابات (پنجشنبه ۶ اسفند) به تلويزيون رژيم گفت: «نظرسنجي هاي گوناگون حكايت از مشاركت 65 تا 70 درصدي مردم در انتخابات فردا دارد ما نيز پيش بيني مي كنيم 70 درصد مشاركت باشد».
به رغم اين جوسازيها گزارشهاي ناظران مقاومت از شعبه هاي اخذ رأی، گزارشهاي رسيده از درون رژيم آخوندي و گزارش خبرنگاراني كه توانسته اند خارج از سيطره مأموران وزارت اطلاعات به برخي از حوزه هاي اخذ رأی مراجعه كنند حاكي از بي اعتنايی كامل مردم به اين نمايش است:
1. رژيم آخوندي در صدد بود با همزمان كردن انتخابات خبرگان و مجلس ارتجاع يك شلوغي كاذب در شعبه هاي اخد رأی ايجاد كند. بنا به گزارشهاي مقاومت از حوزه هاي اخذ رأی و همچنين بنا به گزارش خبرنگاران رأی دادن يك فرد به هر دو مجلس رژيم آخوندي بين نيم ساعت تا سه ربع زمان مي برد. به اين ترتيب با مشاركت چند صد نفر در طول روز در يك شعبه اخذ رأی به سرعت در آن حوزه ازدحام و صف ايجاد مي شود. در حالی که گزارشهای دریافتی حاكي از آن است كه اكثر شعبه ها در تهران و مناطق مختلف كشور بسيار خلوت بوده و صفي در آنها وجود نداشته است.
2. تعداد شعبه هاي اخذ رأی در انتخابات قبلي مجلس آخوندي در سال 1390 كه با خبرگان همراه نبود تقريباً مساوي شعبه هاي انتخابات امسال بود. اين در حاليست كه بنا به آمار حكومتي در طول اين چهار سال چهار ميليون نيز به دارندگان حق رأی افزوده شده است. با اين همه رژيم نتوانست صحنه را آن طور كه مي خواست صحنه سازی کند.
3. رژيم آخوندي با كم كردن تعداد شعبه ها در نقاط مركزي تهران و برخي از شهرهاي بزرگ و فرستادن مأموران خود به حوزه هاي اخذ رأی در اين مناطق تلاش كرده است تا اين حوزه ها را برای نمايش دادن به خبرنگاران خارجي و فيلمبرداري در رسانه هاي داخلي به كار بگيرد. حوزه هايي مانند حسينيه ارشاد، مسجد امام حسين، مسجد النبي در تهران.
4. فيلمهاي تکراری از جمعیت ر‌أی دهنده سازماندهی شده در چند حوزه محدود چون حسینیه ارشاد که از صبح امروز توسط تلويزيون رژيم نشان داده می شود، به خوبي از كسادی اين نمايش خبر مي‌دهد.
5. بنا به گزارش ناظران مقاومت از هزاران حوزه و به شهادت فيلمهايي كه تلويزيون رژيم و خبرنگاران خارجي از همين مراكز دستچين شده پخش مي كنند اين نمايش از سوي جوانان به نحو بيسابقه یی تحريم شده و در حوزه هاي اخذ رأی به ندرت افراد 30 سال كمتر به چشم مي خورد اين درحالي است كه رژيم با تبليغات گسترده تلاش كرده بود كه كساني كه برای اولين بار واجد حق رأی شده اند را به پاي صندوقها بكشاند.
6. در بسياري از مناطق تهران مانند قسمتهاي جنوبي، غربي و شرقي تهران كه اكثريت جمعيت شهر را در خود جاي مي‌دهد ميزان مشاركت بسيار پايين بود و ميزان شركت كنندگان در بسياري از اين حوزه ها در طول روز از چند ده نفر تجاوز نکرد.
7. خبرنگار نيويورك تايمز گزارش مي دهد بسياري از مردم فقير در تهران اعتراض شان را با ماندن در خانه نشان دادند. در مدرسه یی در نزديكي ميدان شوش «تنها تعداد انگشت شماري رأی دهنده برگه هاي رأی را برای دو انتخابات پر كردند». اين خبرنگار به نقل از يك روزنامه نگار ايراني نوشت: «مردم فقير در جنوب همه اميدشان را برای تغيير از دست داده اند» و به نقل از يك فروشنده لباس بچه تأكيد كرد: «ينجا مردم رأی نمي دهند زيرا كه انها احساس مي كنند به كناري گذاشته شده اند».
8. خبرگزاري فارس سپاه پاسداران اعلام كرد تا ساعت 1600 به وقت تهران يعي پس از 8 ساعت رأی گيري تنها يك و نيم ميليون يعني حدود 17 درصد در انتخابات شركت كرده اند. هر چند اين رقم حاوي چندبار بزرگ نمايي است اما به خوبي از كسادي نمايش رژيم خبر مي دهد. وزير كشور رژيم روز قبل اعلام كرده بود كه در تهران 62 درصد شركت خواهند كرد.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s