حلب گورستان پيروان ولي فقيه

ترجمه از يك متن عربي همراه با همين عكس
13178581_10153404226057890_5149073230043782698_n

نصر من الله وفتح قريب… لاشه هاي پاسداران انقلاب ايران كه خداوند آنان را با دستان مجاهدان در خان طومان در حومه جنوبي حلب به آتش كشيده است، در نبردي كه همچون ”الفتح المبين” (پيروزي آشكار) است و آغاز عملي فروپاشي تمام عيار رژيم ايران در شرق!
حلب گورستان اشغالگران و جانيان خواهد بود و فرجام كارشان در شام رقم خواهد شد و به ياري خدا در عراق مهر خواهد شد… به رغم وحشي گري متجاوزان، پيروزي هاي عظيم در راه است، و پيروزي فقط آز آن خداوند است، الله اكبر و مرگ بر قاتلان فاشيست پيرو ولي فقيه سفيه كه از كرامت و اخلاق و دين بويي نبرده است و لعنت بر دم و دمبالچه هايش

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s