الي ويزل شخصيت برجسته بين المللي، بازمانده هولوكاست و از حاميان مقاومت ايران درگذشت

الي ويزل شخصيت برجسته بين المللي، بازمانده هولوكاست و از حاميان مقاومت ايران درگذشت، روحش شاد، يادش گرامي باد

13524509_10153703242402997_8687822809295818450_n
همراه با مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت

الي ويزل شخصيت برجسته بين المللي، بازمانده هولوكاست و از حاميان مقاومت ايران درگذشت، روحش شاد، يادش گرامي باد

او انسانی بود که تا پایان عمر به خدمت به بشريت كمر بست و هيچ فاصله و مرز جغرافيايي و مذهبي و نژادي را به رسميت نشناخت.

الي ويزل در 30 سپتامبر 1928 در روماني به دنيا آمد و ديروز 2 ژوئيه 2016 در نيويورك درگذشت. نويسنده، فعال سياسي، برنده جايزه صلح نوبل و استاد يهودي از بازماندگان هولوكاست بود. وي از سال 1988 سفير صلح سازمان ملل در موضوع حقوق بشر بود.
وي در چندين گردهمايي مقاومت ايران شركت كرده بود و از حاميان اشرفيان و مجاهدين خلق و مقاومت ايران بود
بسياري از رهبران كشورها از جمله رؤساي جمهور آمريكا (از كارتر تا اوباما) ديدار با وي وي را افتخاري براي خود مي دانستند
راه و يادش گرامي باد.
Buchenwald_Slave_Laborers_Liberation
الي ويزل در كنار بردگان كارگر يهودي در اردوگاه مرگ يوخن والد در آلمان 16 آوريل 1945

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s