تظاهرات در نقاط مختلف تركيه در مخالفت با كودتا-ارتش در آنكارا به روي تظاهر كنندگان آتش گشود

تظاهرات در نقاط مختلف تركيه در مخالفت با كودتا-ارتش در آنكارا به روي تظاهر كنندگان آتش گشود

مردم تركيه در چند شهر به خيابانها ريخته و تلاش كردند كودتا را خنثي كنند

تانكها در برابر پارلمان در آنكارا بر روي تظاهر كنندگان آتش گشودند

در ميدان تقسيم استانبول ارتش با تانكهايش در برابر مردم عقب نشيني كرد

وزير دفاع تركيه گفت بخش اعظيم ارتش مخالف كودتا است

شهروندان در تركيه به ارتش فراخوان دادند كه به قرارگاههاي خود بازگردند

نخست وزير تركيه: برخي گروههاي مسلح تعدادي از تجهيزات نظامي را در اختيار گرفته اند

در فرودگاه آتاتورك ارتش در برابر مردم عقب نشيني كرد

احمدم داوود اوغلو نخست وزير سابق طي اظهاراتي تلاش براي كودتا را محكوم كرد

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s