كودتا در تركيه: 1500 نظامي دستگير شدند، قريب به 200 كشته

كودتا در تركيه: 1500 نظامي دستگير شدند، قريب به 200 كشته

000_D905Qدر ساعات اوليه بامداد شنبه به وقت محلي كودتاچيان ارتش تلاش كردند با تعدادي هواپيماي جنگنده و تانك قدرت را در دست بگيرند كه درگيريهاي شديدي را در آنكارا به دنبال داشت. بامداد شنبه به نظر مي رسد رجب طيب اردوغان رييس جمهور قدرت را مجددا به دست گرفته است.

با اين كه به نظر مي رسد رجب طيب اردوغان رييس جمهور تركيه قدرت را در دست گرفته است، وضعيت كشور كماكان بحراني است. كودتانچيان ارتش با استفاده از غيبت با تعدادي هواپيماي جنگنده و تانك قدرت را در دست بگيرند كه درگيريهاي شديدي را در آنكارا به دنبال داشت و باعث شد كه رييس جمهور كه در تعطيلات بود زودتر از موعد بازگردد.

بامداد شنبه به وقت محلي يا شب جمعه به شنبه به وقت اروپا در تركيه چه روي داد؟

درگيريهاي شديد در آنكارا

جمعه شب در آنكارا با درگيريهايي شديدي مواجه بود. هواپيماهاي نظامي تانكهاي كودتاگران را در نزديكي كاخ رياست جمهوري در پايتخت بمباران كردند. به گفته يك مسئول ترك، درگيريها بيش از 90 كشته به جاي گذاشت و 1563 نظامي دستگير و 104 تن از آنان كشته شدند.

بازگشت پيش از موعد اردوغاتن

در جريان اين شب پرتنش رييس جمهور تركيه به طور غير مترقبه يي از تعطيلات بازگشت تا قدرت را مجددا به دست بگيرد. وي براي تعطيلات در مرمره جنوب غرب كشور به سر مي برد. رجب طيب اردوغاتن در فرودگاه استانبول از سوي هوادارانش مورد استقبال قرار گرفت. وي پيشاپيش تأكيد كرد كه با شورشيان تا آخر خواهد رفت.

محدود كردن سريع كودتاگران در بطن ارتش

به گزارش خبرگزاري آنادالو نزديك به دولت صبح زود، يك گروه از كودتاگران مستقيما و از طريق تلويزيون خود را به مقامات تسليم كردند. مجموع 754 نظامي در ارتباط با اين شورش دستگير شدند. پنج ژنرال و 29 سرهنگ نيز بركنار شدند.

فرمانده موقت ارتش

به گفته يك مسئول ترك ايلديريم نخست وزير تركيه دستور داد كه هواپيماها و هلي كوپترهايي را كه در دست نظاميان كودتاگر قرار دارد نابود كنند. وي همچنين اعلام كرد كه يك فرمانده جديد موقت براي ارتش را تعيين كرده است كه جايگزين ژنرال هلوسي آكار خواهد شد كه در ستاد فرماندهي خود توسط نظاميان زنداني است.

يك وضعيت تحت كنترل؟

بعد از اين كه بينال ايلدريم نخست وزير تركيه اطمينان داد كه همه چيز به طور كامل تحت كنترل است، پرزيدنت رجب طيب اردوغان بامداد شنبه اظهار داشت

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s