نمايندگي شورا از محكوميت جاسوس اطلاعات در آلمان استقبال و به محاكمه و اخراج ساير جاسوسان فرا مي خواند

نمايندگي شورا از محكوميت جاسوس اطلاعات در آلمان استقبال و به محاكمه و اخراج ساير جاسوسان فرا مي خواند

پناهي

مقاومت ايران از محكوم شدن يك عامل وزارت اطلاعات رژيم ايران به خاطرجاسوسي عليه سازمان مجاهدين و شوراي ملي مقاومت ايران استقبال مي كند و از دولت آلمان و همه کشورهای اروپایی می خواهد به فعالیتهای عوامل وزارت اطلاعات در خاک خود خاتمه داده و آنها را محاكمه، مجازات و اخراج كنند.

محاكمه ميثم پناهي و ديگر جاسوسان رژيم ايران در آلمان لازمه تامين امنيت مخالفان و اعضا و هواداران مقاومت ايران است كه قربانيان ديكتاتوري مذهبي حاكم بر ايران هستند. اين يك اقدام لازم اما كافي نيست، شبكه جاسوسان رژيم در كشورهاي خارجي، همچنانكه مسئولان اين شبكه در سفارتخانه هاي رژيم در كشورهاي مختلف بايد محاكمه، مجازات و از اين كشورهاي اخراج شوند. آخوند علوي وزير اطلاعات آخوندها كه اين شبكه  زير نظر او اداره مي شود نيز بايد در مقابل عدالت قرار گيرد. هنوز اكثر اعضاي افشا  شده اطلاعات كه اسناد همكاري آنها با مافياي ترور و جاسوسي رژيم ايران موجود است، آزادانه در اروپا و به خصوص آلمان به جاسوسي و همكاري با وزارت اطلاعات مشغولند.

ميثم پناهي طبق اسناد فاش شده در دادگاه حداقل سه سال به عنوان جاسوس خدمت كرده و حداقل 30بار از يكي از افسران ارشد وزارت اطلاعات به نام سجاد جمعا به مبلغ 28600 يورو دريافت كرده است. علاوه بر اين وي به عضوگيري براي شبكه جاسوسي وزارت اطلاعات اشتغال داشته است. او همچنين  اعتراف کرده که اطلاعات حساس اشرف و ليبرتي درعراق، محل استقرار هزاران تن از اعضای مجاهدین، را در اختيار سجاد قرارداده است.

بنا به اظهارات شهود و مدارك افشا شده در دادگاه كه با گزارشهاي اداره حراست از قانون اساسي منطبق است، وزارت اطلاعات رژيم ايران در آلمان با ايجاد شبكه هاي سرويس مخفي اقدام به جاسوسي و همينطور پخش اطلاعات غلط جهت براي بي اعتبار ساختن مقاومت ايران مي كند. ثقل اين فعاليتها روي NCRI  و PMOIبعنوان اپوزيسيون اصلي رژيم متمركز ميباشد.

دادگاه نشان داده است كه افراد عضوگيري شده توسط اطلاعات در هتل مهاجر در بغداد و يا در ايران ، با سوء استفاده از موقعيت پناهندگي، اقامت خود در آلمان را تضمين كرده و سپس در كشورهاي اروپايي در ازاي دريافت پول براي اطلاعات آخوندي كار ميكنند. اين افراد با پشتيباني سفارت هاي رژيم ايران براي دريافت آموزش و توجيهات راهي ايران ميشوند. آنها مزد خود را نقد و يا از طريق سرويسهاي انتقال پول وسترن يونيون دريافت ميكنند. طبق اسناد دادگاه میثم پناهی علیرغم پناهنده بودن مخفیانه به ایران سفر کرده و آموزش های جاسوسی گرفته است.

بنا به اعتراف پناهي وزارت اطلاعات اين مزدوران را بطور ويژه در مورد تاسيسات و ساكنان اشرف و ليبرتي تخليه ميكند. اين كمپها در فاصله 2009 تا 2016 حداقل 8 بار هدف حملات نظامي و موشك باران قرار گرفتند كه 141 تن كشته و بيش از 1400 مجروح بجا گذاشته است. تروريستها و شبه نظاميان وابسته به رژيم ايران از آن اطلاعات برای نابودسازي پناهندگان ايراني عضو مقاومت در اين دو كمپ استفاده كرده اند. كساني كه با رژيم آخوندي همكاري اطلاعاتي كرده اند شريك جرم در اين جنايات محسوب ميشوند.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s