بیانیه شماره ۱۴ کمیساریای عالی پناهندگان ملل‌متحد درباره لیبرتی

بیانیه شماره ۱۴ کمیساریای عالی پناهندگان ملل‌متحد درباره لیبرتی

 4cea6fdd6

– تا کنون بیش از نیمی از ساکنان به موقعیتهای امن در کشورهای دیگر منتقل شده‌اند.

– این پیشرفت با همکاری ساکنان میسر شده است که به‌رغم شرایط دشوار از جمله حمله موشکی 4 ژوییه با پروسه جابه‌جایی همکاری کرده‌اند

– موفقیت در اجرای راه‌حلها با پایبندی ساکنان به تعهد برای تأمین عمده هزینه ها توسط خودشان به‌ویژه تأمین درازمدت منتقل شدگان میسر شده است که به کمکهای دولتی هیچ دسترسی ندارند

– ادامه این تعهد برای اجرایی کردن راه‌حلها حیاتی است

– کمیساریای عالی پناهندگان هم‌چنان کشورها را فرا می‌خواند تا به‌صورت اضطراری برای ساکنان لیبرتی راه‌حلهای درازمدت ارائه کنند.

– این فراخوان بایستی در پرتو احتمال حملات بیشتر به لیبرتی همان‌طور که اخیراً مشاهده شده مورد توجه قرار گیرد

– این امر ضرورت اقدام سریع و عملی از جانب کشورها برای تضمین انتقال سریع به محل امن و سالم را مورد تأکید قرار می‌دهد

– کمیساریای عالی پناهندگان هم‌چنان به دولت عراق فراخوان می‌دهد همه اقدامات لازم را برای تضمین امنیت و سلامت ساکنان به‌عمل بیاورد از جمله دسترسی به معالجات ضروری پزشکی، همکاری برای تهیه اجناس و خدماتی که ساکنان را به تأمین ترتیبات حفاظت خود قادر سازد

– کمیساریای عالی پناهندگان هم‌چنین یادداشت تفاهم بین دولت عراق و سازمان ملل را یادآوری می‌کند که به‌صراحت برخورداری ساکنان از اصل نان‌رفولمان را به‌رسمیت می‌شناسد.

بیانیه شماره 14 کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد درباره اجرایی کردن راه‌حلها برای ساکنان لیبرتی

(انتقال ساکنان لیبرتی به‌عنوان مکان موقت عبور به خارج از عراق با سرعت ادامه دارد. اکنون بیش از 1700تن از ساکنان به موقعیت امن در کشورهای دیگر منتقل شده‌اند. این موضوع مرحله بسیار مهمی را نشان می‌دهد که در آن بیش از نیمی از ساکنان که توسط کمیساریا ثبت نام شده بودند اکنون با موفقیت منتقل شده‌اند.

(چشم اندازهای جابه‌جایی کلیه ساکنان به خارج از عراق در سال 2016 از زمان شروع تلاشهای بین‌المللی برای یافتن راه‌حلهایی که در سال 2011 شروع شد، روشنتر از همیشه است. کمیساریای عالی پناهندگان از یک جریان انتقال مستمر و رو به افزایش در ماههای آینده حمایت می‌کند. امید می‌رود که این پروسه قبل از پایان سال تکمیل شود.

(این پیشرفت با همکاری ساکنان میسر شده است که به‌رغم شرایط دشوار از جمله حمله موشکی 4 ژوئیه 2016 که خوشبختانه منجر به تلفاتی نشد، همراهی کرده‌اند.

(ادامه موفقیت در اجرای راه‌حلها، همچنین با پایبندی ساکنان به تعهد خود برای تأمین عمده هزینه‌ها یاری شده است، به‌ویژه برای تأمین درازمدت مخارج منتقل شدگان که به کمکهای دولتی هیچ دسترسی ندارند. این تعهد برای ادامه اجرایی کردن راه‌حلها برای این گروه حیاتی است.

(کمیساریای عالی پناهندگان اقدامات انجام شده توسط برخی کشورها برای انتقال ساکنان به محلهای دارای امنیت و سلامت را عمیقاً مورد قدردانی قرارمی‌دهد. کمک استثنایی آلبانی به این تلاش انسانی به‌طور ویژه قابل ذکر است، چرا که آلبانی یک بخش قابل ملاحظه از ساکنان را که منتقل شده‌اند، پذیرفته است. بر همین منوال، ایالات متحده به‌طور فعال از طرق مختلف این انتقال را مورد حمایت قرار داده است و بدون این تلاشهای ادامه‌دار و قوی، پیشرفت مذکور به‌دست نمی‌آمد.

(با این همه و به‌رغم پیشرفتهای قابل ملاحظه در دو سال گذشته، کمیساریای عالی پناهندگان هم‌چنان به فراخوان به کشورها برای ارائه راه‌حلهای درازمدت برای ساکنان لیبرتی ادامه می‌دهد و این‌که این کار را بصورت اضطراری انجام دهند. این درخواست باید در پرتو احتمال حملات بیشتر به لیبرتی همان‌طورکه اخیراً مشاهده شده، مورد توجه قرار گیرد. این امر ضرورت اقدام سریع و عملی از جانب کشورها برای تضمین انتقال سریع به محل امن و سالم را مورد تأکید قرار می‌دهد.

(کمیساریای عالی پناهندگان هم‌چنان به فراخوان به دولت عراق برای اتخاذ همه اقدامات لازم جهت تضمین امنیت و سلامت ساکنان، ادامه می‌دهد. از جمله تضمین دسترسی به معالجات ضروری پزشکی و همکاری برای تهیه اجناس و خدماتی که ساکنان را به تأمین ترتیبات حفاظت خود قادر سازد.

(کمیساریای عالی پناهندگان همچنین یادداشت تفاهم بین دولت عراق و سازمان ملل را یادآوری می‌کند که به‌صراحت برخورداری ساکنان از اصل نان‌رفولمان (عدم استرداد و بازگرداندن اجباری) را به‌رسمیت می‌شناسد.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، ژنو، 19 ژوئیه 2016.

لينك به متن انگليسي

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s