خانم رجوي حمله تروريستي به كليسا و قتل فجيع كشيش سالخورده فرانسوی را قوياً محكوم كرد

خانم رجوي حمله تروريستي به كليسا و قتل فجيع كشيش سالخورده فرانسوی را قوياً محكوم كرد

13669786_10206656438991842_5437432445421123160_n
خانم مريم رجوي، رئیس جمهور برگزيده مقاومت ايران، حمله ناجوانمرادنه و تروريستي به كليسايي در شمال فرانسه و قتل فجيع كشيش سالخورده آن را قوياً محكوم كرد و آن را يك قساوت انزجارآور توصيف نمود كه در تعارض آشكار با تعاليم همه اديان بزرگ و ارزشهاي بشري است.
وي ضمن تسلیت به مردم، دولت و كليساي فرانسه تأكيد كرد این اقدام سبعانه يادآور جنايتهای رژيم آخوندي در 37 سال گذشته عليه مردم ايران، رهبران مذهبي مسيحي و سني و حتي روحانيون شيعه یی است كه به اين رژيم تسليم نشدند. مردم ايران كه 37 سال است با پدرخوانده داعش، دست به گريبانند، احساسات مردم فرانسه را در اين لحظات سخت كاملاً درك مي كنند و با آنها همدرد هستند.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s