گله هاي مزدوران وزارت اطلاعات تحت عنوان خانواده هاي مجاهدين پشت در ليبرتي… آيا براي شليك موشكي ديگري زمينه سازي مي شود؟

گله هاي مزدوران وزارت اطلاعات تحت عنوان خانواده هاي مجاهدين پشت در ليبرتي…

آيا براي شليك موشكي ديگري زمينه سازي مي شود؟

از صبح امروز دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ انبوه گله هاي مزدوران در بيرون كمپ ليبرتي تجمع كرده اند و شعار مي دهند. اينان كه تعداد آنها رفته رفته زيادتر هم مي شود همان سانديس خوراني هستند كه تحت عنوان خانواده هاي مجاهدين از سوي وزارت اطلاعات رژيم پليد آخوندي گردآوري شده و با وعده وعيدهاي گردش در كربلا و نجف و سامرا و كاظمين و بغداد، به عراق اعزام شده اند.

اين ششمين تلاش و ”كمپين” رژيم براي گردآوري مزدورانش تحت عنوان اعضاي خانواده مجاهدين در ليبرتي و وارد آوردن فشار به رزمندگان راه آزادي مردم ايران مجاهدان سرفراز ساكن زندان ليبرتي مي باشد كه با حمايت و كمك كميته سركوب مجاهدين در دولت عراق انجام مي شود.

شايان ذكر است كه اين مزدوران برخي اسامي و عكس هايي را در دست دارند كه اصولا يا وجود خارجي ندارند يا كمپ ليبرتي نيستند.

ورسيون و مدل خارج كشوري اطلاعات آخوندي براي خانواده هاي مجاهدين در كمپيني با دو عضو كه توسط عاطفه اقبال (ماماچه پليدك، حيوان ليبرتي) هدايت مي شود، نشان داده مي شود. مزدور نامبره از سوي اعضاي خانواده خود در مقاومت و مجاهدين همواره مورد تنفر و انزجار قرار گرفته است.

يادآوري مي شود كه مقاومت ايران بارها اعلام كرده است كه اين تجمعات تمهيدي است براي حمله موشكي. و عملا نيز بعد از هر يك دور تجمع اين چنيني رژيم دست به يك حمله ددمنشانه موشكي به ساكنان بي دفاع كمپ ليبرتي زده است.

ساكنان ليبرتي اكنون در گرماي ۵۰ درجه بالاي صفر (در سايه) با مشكلات كمبود مواد غذايي و سوختي و اشكال تراشي در همه شكلهاي خدمات رساني دست و پنجه نرم مي كنند.

محمد اقبال

۱۱ مرداد ۱۳۹۵ – ۱ اوت ۲۰۱۶

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s