انتشار نوار تكاندهنده منتظري خطاب به كميته مرگ بعد از 28 سال و ضرورت محاكمه سردمداران رژيم آخوندي به اتهام جنايت عليه بشريت

انتشار نوار تكاندهنده منتظري خطاب به كميته مرگ بعد از 28 سال و ضرورت محاكمه سردمداران رژيم آخوندي به اتهام جنايت عليه بشريت

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت با صدور اطلاعيه يي اعلام كرد: انتشار نوار سخنان تكاندهنده منتظري جانشين وقت خميني در ملاقات با اعضای «كميته مرگ» در 28 سال پيش (24 مرداد 1367) ابعاد جديدي از قتل عام زندانيان سياسي در سال 1367 را فاش مي كند و نشان مي دهد سركردگان رژيم از ابتدا تا كنون بايد به خاطر فجيع ترين جنايت عليه بشريت در مقابل عدالت قرار گيرند.

در اين نوار منتظري، كه به خاطر همين اظهارات از سوي خميني عزل شد، خطاب به اعضای كميته مرگ متشكل از حسينعلي نيري (قاضي شرع)، مرتضي اشراقي (دادستان)، ابراهيم رئيسي (معاون دادستان) و مصطفي پور محمدي (نماينده وزارت اطلاعات) مي گويد: «بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم می کند به دست شما انجام شده و [نام] شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می نویسند». او تصريح مي كند: «اینکه ما بیاییم بدون اینکه فعالیت تازه یی [از جانب زندانیان] باشد اینها را اعدام بکنیم معنیش این است که… همه دستگاه قضایی مان غلط کرداست».

هم اكنون مصطفي پور محمدي، وزير دادگستري روحاني و حسينعلي نيري رئیس دادگاه عالي انتظامي قضات است. ابراهيم رئيسي، عضو مجلس خبرگان و يكي از بالاترين آخوندهاي حكومتي است كه تا چند ماه پيش دادستان كل رژيم بود. وي به تازگي از سوي خامنه اي به عنوان رئيس آستان قدس رضوي منصوب شد كه يكي از مهمترين مراكز قدرت سياسي و اقتصادي در نظام آخوندي است و با چپاول اموال عمومي بخشي از هزينه سركوب و صدور تروريسم و از جمله هزينه هاي جنگ سوريه را تأمين مي كند.

منتظري در اين ملاقات خطاب به سردژخيم مصطفي پورمحمدي نماينده وزارت اطلاعات تصريح مي كند كه از مدتها قبل براي اين قتل عام برنامه ريزي شده بود و «اطلاعات رويش (قتل عام) نظر داشت و سرمايه گذاري كرد و شخص احمد آقا (پسر خميني) هم از سه-چهار سال پيش مي گفت كه مجاهدين از روزنامه خوان، مجله خوان، و اطلاعيه خوان، همه بايد اعدام شوند». وی مي افزايد: «مجاهدين اشخاص نيستند يك سنخ فكر و برداشت هستند يك منطق هستند و منطق غلط را بايد با منطق صحيح جواب داد با كشتن حل نمي شود بلكه ترويج مي شود». به تازگی پورمحمدي در وحشت از عواقب اين جنايت بزرگ حضور خودش را در كميته مرگ تكذيب كرده و گفته بود در اعدامهاي سال 67 نقشي نداشته است.

منتظري در يك نمونه تكاندهنده مي گويد: «يك كسي زندان بود، آخرش گفتند كه خواهرش هم متهمه. رفتند خواهرش را آوردند، خودش رو اعدام كردند، خواهرش دو روز بود اصلا آمده بود. ۱۵سالش بود، به خواهرش گفتند خوب، چي مي گي ؟ گفت خوب من به اينها علاقه داشتم، گفت چون برادرش اعدام شده اين رو هم اعدام كنيد و اعدامش كردند». در يك نمونه تكاندهنده ديگر مي گويد: در «اصفهان يك زن آبستن هم توش (قتل عام شدگان) بوده، در اصفهان يك زن آبستن هم اعدام كردند». و مي افزايد در فقه آخوندي زن حتي اگر محارب هم باشد نبايد اعدام كرد، من اين را به خميني گفتم اما او مي گويد بايد اعدام كرد.

وي خطاب به كميته مرگ مي افزايد: «آخه ماه محرمه، ماه خدا و پيغمبره، حداقل از امام حسين شرم بكنيد. ملاقات رو قطع كنيم و همينطور بيايیم قصابي كنيم! … هيچ جاي دنيا همچين كاري هست؟ پنجاه سال ديگر براي آقا (خميني) قضاوت نكنند، بگن آقا يك چهره خونريز، سفاك و فتاك بود… هميشه كه ما سر قدرت نيستيم».

 اين ملاقات در روز دوم محرم 1409 قمري صورت گرفته است و در تمام طول ماه محرم اين قتل عام جنايتكارانه ادامه داشته است.

منتظري در مورد نقش رئيس قضاييه وقت خميني مي گويد: «آقاي موسوي اردبيلي كه من مي دانم خودش از همه ليبرال تره تو نماز جمعه مي گه همه اينها بايد اعدام بشن بعد تو نماز جمعه ميگن منافق زنداني اعدام بايد بشه… وقتي هم مي خواهد از امام سؤال كند به جاي اين كه بگويند آقا به اين وسعت مصلحت نيست، ضرر دارد، سؤال مي كند مي گويد آيا در استانها اعدام كنيم يا در شهرستانها اعدام كنيم؟».

 اين است معناي مدره و معتدل و ميانه رو و ليبرال در فاشيسم ديني حاكم بر ايران!

در نوار اين ديدار هيأت مرگ اعتراف مي كنند بسياري از كساني كه در صف اعدام قرار دارند اعضاي ديگر خانواده شان اعدام شده اند و يا اينكه زمان دستگيري 15-16 ساله بوده اند.

اظهارات منتظري يك سند انكارناپذير مبني بر لزوم محاكمه مسئولان قتل عام سال 1367 يعني سردمداران رژيم آخوندي به اتهام جنايت عليه بشريت است. مقاومت ايران توجه جامعه جهاني به ويژه شوراي امنيت و شوراي حقوق بشر ملل متحد را به ضرورت احاله اين پرونده به يك دادگاه ذيصلاح بين المللي جلب و تأكيد مي كند بي تفاوتي در برابر بزرگترين قتل عام زندانيان سياسي بعد از جنگ جهاني دوم با وجود اسناد و مدارك روشن، زير پا گذاشتن آشكار ارزشهاي شناخته شده حقوق بشر، صلح و دموكراسي است كه سازمان ملل به خاطرآن بنا شده است.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s