فراخوان به يك تحقيق بين المللي در مورد شکنجه زندانیان سیاسی اهل سنت قبل از اعدام

فراخوان به يك تحقيق بين المللي در مورد شکنجه زندانیان سیاسی اهل سنت قبل از اعدام

20168685138845220951دبيرخانه شوراي ملي مقاومت با انتشار اطلاعيه اعلام كرد مقاومت ايران از مراجع بين المللي مدافع حقوق بشر بويژه سي و سومين اجلاس شوراي حقوق بشر كه ماه آينده در ژنو تشكيل ميشود، خواستار يك تحقيق بين المللي پيرامون شکنجه وحشيانه زندانيان سیاسی اهل سنت قبل از اعدام جمعي آنها در ۱۲مرداد (۲ اوت) مي باشد. اعدام جمعي زندانيان سياسي آنهم پس از شكنجه وحشيانه آنها يك جنايت عليه بشريت است كه سكوت در مقابل آن مطلقا قابل قبول نيست.

اين زندانيان روز ۱۱مرداد در حالي كه دست و پاي آنها به زنجیر کشیده و دهانشان را بسته و بر سرشان کیسه کشیده بودند، توسط دژخيمان از بند خارج شدند. گزارشها حاكي از اينست كه آنها متعاقبا بشدت مورد شکنجه قرار گرفتند بنحوي که به گفته خانواده هایشان آثار شكنجه بر پيكرهاي آنها كاملا نمايان بوده است. بدن آنها در اثر ضربات وارده كبود و سياه شده، دست و پاي برخي از آنها شكسته و استخوان هاي آنها بيرون زده بود. وزارت اطلاعات خانواده ها را تهديد كرده است كه حق انتشار خبر يا گرفتن مراسم براي فرزندانشان ندارند.

اداره اطلاعات سنندج همچنین شماری از شخصيتهاي مذهبي و معترضان به اعدام اين زندانیان را احضار و تهدید کرده اند که حق صدور بيانيه يا ملاقات با خانواده هاي آنها را ندارند.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s