مزاري كه هرگز زيارتش نكردم – امروز اول شهريور

مزاري كه هرگز زيارتش نكردم – امروز اول شهريور

عزيزتر از جاني امروز منت بر سرم گذاشته و در سالگرد تأسيس سازمان پرافتخار مجاهدين خلق رفته بهشت زهرا سر مزار مجاهد شهيد عارف اقبال، مزاري كه هرگز موفق نشدم اشك چشمي بر آن بفشانم – همچون دهها و صدها هزار خانواده شهيد و جانباخته ديگر – ، عزيز ديگري مزار را شسته، و عزيزان نازنين ديگري (همه از خانواده هاي شهدا) گل برمزار گذاشته اند. سپاس از آن عزيز و آن نازنينان كه بعد از 35 سال مرا بر مزار برادر مجاهدم كه در 30 خرداد 1360 شهيد شد بردند.

آخرين ديدار من با برادرم روز بعد از شهادتش را در لينك زير حتما اگر نديده ايد مي توانيد بخوانيد

مقاله اين سند جنايت منافق (سه سال قبل در همين روزها نگاشته شده)

http://www.hambastegimeli.com/%D8%AF%D9%8A%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7/44072-2013-09-07-14-49-10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s