وحشت سران رژيم از نوار منتظري و كارزار دادخواهي قتل عام بالا گرفتن حمايت داخلي و خارجي از مقاومت ايران مقام سابق رياست جمهوري رژيم به نقل از وزير اطلاعات: در سي و چند روز، 20 هزار تن قتل عام شدند

وحشت سران رژيم از نوار منتظري و كارزار دادخواهي قتل عام  

بالا گرفتن حمايت داخلي و خارجي از مقاومت ايران

مقام سابق رياست جمهوري رژيم به نقل از وزير اطلاعات: در سي و چند روز، 20 هزار تن قتل عام شدند

khamen&rafsدبيرخانه شوراي ملي مقاومت با صدور اطلاعيه يي اعلام كرد نزدیک به يك ماه پس از شروع كارزار دادخواهي قتل عام 30 هزار زنداني سياسي و دو هفته پس از انتشار نوار صوتي ملاقات آقاي منتظري با كميته مرگ، رفسنجاني و خامنه اي ناگزير سكوت خود را شكستند و وحشت خود را  از بالا گرفتن انزجار و محكوميت داخلي و بين المللي اين جنايت ابراز كردند. آنها به صراحت از بي آبرو شدن خميني در درون رژيم و حمايت داخلي و بين المللي از سازمان مجاهدين ابراز نگراني مي كنند. امري كه تماميت نظام ولايت فقيه را با چالش روبروكرده است.

روز شنبه 6 شهريور،  هاشمي رفسنجاني، رییس مجمع تشخيص مصلحت رژيم در جلسه اين مجمع «از موج جدید ایجاد شده برای حمله به خميني» به شدت ابراز تاسف كرد و گفت: «تقریباً در همه رسانه‌های معاند خارجی این موج ادامه دارد، تا جایی که اخیراً شهردار پاریس نمایشگاهی از بازسازی صحنه‌های اعدام آن زمان برگزار کرده است…. حمایت از  سازمان مجاهدين در این مقطع، جای تعجب و تأمل دارد». وي افزود «هدف اصلی دشمنان جهانی و داخلی انتقام از نقش و جایگاه بی‌نظیر امام در تاریخ معاصر ایران و جهان» است و گفت: «باید هوشیار عمل کنیم و راه امام را به گونه‌یی تشریح کنیم که بدخواهان نتوانند سوءاستفاده کنند».

پيش از آن در 3 شهريور، خامنه اي در ملاقات با مقامات رژيم با اشاره به نوار آقاي منتظري از «تلاش براي تطهير مجاهدين» قويا ابراز نگراني كرد و گفت « متأسفانه برخي تلاش دارند تا براي گفت اين جنايتكاران فضاي مظلوميت ايجاد و چهره نوراني امام راحل را خدشه دار كنند».

مجید انصاری، معاون حقوقي روحاني و عضو مجمع تشخيص مصلحت در جلسه این مجمع گفت: علاوه بر تخريب چهره خميني «توطئه یی پیچیده در سطح بین المللی در شرف وقوع است که سازمان مجاهدين را به عنوان سازمانی مشروع و مدنی معرفی کنند».

در يك تحول ديگر، مهدي خزعلي، كه در دوران رياست جمهوري خامنه اي و رفسنجاني در دفتر رياست جمهوري بوده است در يك سخنراني تلويزيوني در روز 5 شهریور (26اوت)  ضمن توصيف بسياري از صحنه هاي قتل عام 1367 در اوين،  اطلاعات جديدي از ابعاد اين جنايت را برملا نمود. وي گفت «بزرگترين و پرجمعيت ترين گروه مقابل نظام سازمان مجاهدين خلق بود … اين را فقط مي شد با اتوريته امام از بين برد در واقع اينها مي خواستند تا امام هست ريشه را بزنند، مي گفتند هر كسي را كه آزاد كني ممكن است مرتد شود و ما گرفتار جمعيت زيادي بشويم اينها رو اعدام مي كنيم و اين اعدام باعث مي شود رعبي كه در خانواده ها ايجاد مي شود كس ديگري مرتد نشود».

وي افزود: «به روايت معاونت وزارت اطلاعات قريب ۲۰هزار نفر در تهران و استانها (اعدام شدند) يعني چهار هزار نفر (كه آقاي منتظري گفته است) مال تهران هست و به روايت كسي مثل آقاي ملكي قريب ۳۳هزار نفر ظرف يكماه و چند روز سي و چند روز به دار آويخته شدند».

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s