لرزه سرنگوني به خاطر چاپ عكس رييس جمهور برگزيده مقاومت

لرزه سرنگوني به خاطر چاپ عكس رييس جمهور برگزيده مقاومت

15◄ 33 نماينده مجلس رژيم خواستار توضيح شدند

◄ عكس در ميان فارغ التحصيلان هفتمين دوره دانشگاه صنعتي شريف به چاپ رسيده است

◄ انجمن فارغ التحصيلان دانشگاه صنعتي شريف ”پلمپ” شد!!

◄ جمع آوري كليه نسخه هاي موجود كتاب

انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف ایران در هفتمین دوره جشن دانش آموختگان این دانشگاه، کتاب معرفی فارغ التحصیلان این دوره را منتشر کرده است که عکس خانم مریم رجوی، رييس جمهور برگزيده مقاومت هم در میان فارغ التحصیلان این دانشگاه دیده می شود!

12در این ویژه نامه مریم رجوی یکی از فارغ التحصیلان این دانشگاه و ” ساکن فرانسه” معرفی شد.

۳۳ نفر از نمایندگان مجلس رژيم با ارائه تذکر کتبی به وزیر علوم، خواستار توضیح درباره چاپ عکس در ویژه نامه فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف شدند.

درپی این اقدام، ریاست دانشگاه صنعتی شریف، دستور تعلیق فعالیت انجمن فارغ التحصیلان این دانشگاه را صادر کرد.

در بیانیه “دانشگاه صنعتی شریف” آمده است: «ریاست دانشگاه صنعتی شریف ضمن محکوم کردن این اقدام نابخردانه، دستور تعلیق فعالیت های انجمن دانش آموختگان در داخل دانشگاه را صادر کرد و کلیه نسخه های موجود این کتاب جمع آوری شد.»

رسانه هاي رژيم اين خبر  با وحشت و ترس هميشگي از مقاومت را منتشر كرده اند. كه بخش بسيار كمي از آن را در زير ملاحظه مي كنيد

1
آيت الله بي بي سي نيز طي خبري با عنوان ” جنجال انتشار عکس مریم رجوی در ویژه‌نامه فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف” نوشته است: « انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف ایران در هفتمین دوره جشن دانش‌آموختگان این دانشگاه، کتاب معرفی فارغ‌التحصیلان این دوره را منتشر کرده است که عکس مریم رجوی، از رهبران سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت ایران هم در میان فارغ التحصیلان این دانشگاه دیده می‌شود.»

%d8%a2%d8%ae%d8%b1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s