اشغال حلب و تبعات آن… آينده مناسبات آمريكا و رژيم و نقش مقاومت ايران… گفتگو با مهندس محمد اقبال عضو شوراي ملي مقاومت

در اين مصاحبه سؤالات و مباحث زير مورد بحث قرار گرفته است

• در حلب چي مي گذرد؟
• آیا اشغال حلب توسط نیروهای اسد، به معنی پایان مبارزه است؟
• وضعيت رزمندگان اپوزيسيون چه مي شود و اصولا سمت و سوي آينده؟
• واكنش رژيم نسبت به اشغال حلب
• آيا دولت آينده آمريكا با توجه به اين كه برخي از دوستان مقاومت هم درونش هستند ممكن است براي مقاومت ايران چشم انداز خوبي را به دست بدهد؟
• آينده را چگونه پيش بيني مي كنيد؟
• و يك كنفرانس اخير در سناي آمريكا

 لينك در يوتيوب

http://tinyurl.com/gnnbtje

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s