ایران: فراخوان براي نجات جان زنداني سياسي آقای علی معزی

ایران: فراخوان براي نجات جان زنداني سياسي آقای علی معزی

2016112002043803731681
مقاومت ایران نسبت به توطئه علیه جان زندانی سیاسی علی معزی هشدار می دهد و عموم مراجع بین المللی حقوق بشر به ویژه کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران را به اقدامی فوری و مؤثر برای نجات جان زندانی سیاسی آقای علی معزی فرا می خواند. آقای معزی از زندانیان سالن ۱۲ بند ۴ زندان گوهردشت، در روز ۱۵ دی (۴ ژانویه) پس از ملاقات هفتگی با خانواده اش توسط عوامل اطلاعاتی رژیم در زندان گوهردشت ربوده شد. بنا بر شاهدان عینی دژخیمان وی را پس از ملاقات روی زمين کشیده و پیراهن او را پاره کرده و با زور با خود بردند. وی در حال حاضر به سلول انفرادي زندان اوين انتقال یافته و ممنوع الملاقات است. ارگانهای سرکوبگر رژیم از هرگونه پاسخگویی در مورد او سرباز می زنند.

 علی معزی؛ از زندانیان دهه ۶۰ و پدر دو مجاهد اشرفی است. وی آخرین بار در خرداد ۱۳۹۰ دستگیر شد. و در آذر ماه سال ۹۴ به رغم پایان دوران محکومیتش، به یک سال زندان اضافی محکوم گردید. او از بیماریهای مختلف از جمله سرطان و انسداد روده رنج می برد و بارها در سلولهای انفرادی و زیر شکنجه های مختلف قرار گرفته است.

در روز ۲۴ دی زندانیان سیاسی زندان گوهردشت در نامه یی به خانم عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، در مورد اقدامهای سرکوبگرانه دستگاه قضاییه و وزارت اطلاعات رژیم ازجمله نوشتند: «نه تنها کماکان شاهد اعدام و شکنجه و اذیت و آزار زندانیان در ابعاد بیشتری هستیم، بلکه، اخیرا روشهای جدیدتری برای سرکوب و اختناق در پیش گرفته اند… از جمله …ربوده شدن و مفقودالاثر شدن زندانیان در ترددات معمول زندانیان در داخل زندان…این مفهوم جدید “امنیت و اقتدار” در دولت حسن روحانی است».

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s