فراخوان خانم مریم رجوی به یاری رساندن به آسیب دیدگان و خانواده های قربانیان حادثه مرگبار ساختمان پلاسکو در تهران

فراخوان خانم مریم رجوی به یاری رساندن به آسیب دیدگان و خانواده های قربانیان حادثه مرگبار ساختمان پلاسکو در تهران

خانم مریم رجوی،رئيس جمهور برگزيده مقاومت ایران، از فاجعه جان باختن گروه زیادی از هموطنان و مأموران آتش‌نشاني در حادثه آتش‌سوزي ساختمان پلاسكو تهران اظهار تأسف كرد و اين ضايعه دردناك را به مردم تهران به‌ويژه خانواده‌هاي قربانيان تسليت گفت و از مردم تهران خواست به ياري آسيب ديدگان و خانواده های قربانیان بشتابند.

وي خاطرنشان كرد كه رژيم حاکم و به طور مشخص خامنه‌ای ولی فقیه آن مقصر مرگ دلخراش همه مردمی است که امروز در زیر آوار ماندند. او و رژیم‌ تبهکارش به‌خاطر اولويت د‌ادن تام و تمام به ماشين سركوب و اختصاص هزينه‌هاي عظيم به صدور جنگ و ترور به خاورميانه به‌ويژه سوريه، شهرهای ایران را در برابر چنین حوادثی بی‌دفاع کرده و نهادهاي امداد رساني را ناتوان و مبتدي نگه‌داشته است.

از حادثه تصادف و آتش‌سوزی مرگبار دو قطار مسافربری در سمنان در آذرماه گذشته تا ویرانی ساختمان پلاسکو و سایر حوادث قابل پیشگیری، همه عقب‌ماندگی و نابسامانی مفرطی را نمایان می‌کند که رژیم ولایت فقیه به‌ایران و تمام نهادها و زیربناهای خدماتی و فنی آن تحمیل کرده است. باشد با فروریختن اساس این نظام فاسد و تبهکار، ایران، این زیباترین وطن، روی آزادی و آبادی را ببیند.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s