فراخوان بين المللي مقاومت ايران براي آزادي احمد منتظري… وحشت خامنه اي از جنبش دادخواهي و خشم مردم از جنايتهای اين رژيم به ویژه قتل عام ۶۷

فراخوان بين المللي مقاومت ايران براي آزادي احمد منتظري

وحشت خامنه اي از جنبش دادخواهي و خشم مردم از جنايتهای اين رژيم به ویژه قتل عام ۶۷

2641مقاومت ايران دستگيري آقاي احمد منتظري توسط فاشيسم ديني حاكم بر ايران را به شدت محكوم مي كند و از عموم مراجع بين المللي مدافع حقوق بشر و آزادي بيان به ويژه كميسر عالي و شوراي حقوق بشر ملل متحد خواهان اقدام فوري براي آزادي او است. قضاییه رژیم او را به خاطر انتشار نوار صوتي ملاقات پدرش با اعضای «کمیته مرگ» در قتل عام ۶۷ که گوشه یي از جنايت عليه بشريت توسط رژیم در حق مردم ایران را برملا کرد به تضعیف مبانی نظام و اهانت، افترا به خمینی و فرزندش و تطهیر و حمایت از مجاهدین و همنوایی با استکبار جهانی متهم و به شش سال حبس محکوم کرده است.

دستگيري احمد منتظري كه به دستور شخص خامنه اي صورت گرفته، نشانگر وحشت بيش از اندازه نظام ولایت فقیه از جنبش دادخواهي و از خشم و انزجار مردم ایران از جنايتهای این رژیم به ویژه قتل عام ۳۰هزار زنداني سياسي در سال ۶۷ است. این رسوایی و نفرت از این جنایت تا بدانجا بالا گرفته كه در ماههاي اخير شماري از وابستگان به رژيم نيز با افشاي گوشه هايي از اين قتل عام به صف معترضان به آن پيوسته اند.

بیشتر سران و مقامات كنوني رژيم آخوندي از جمله خامنه اي، سردمداران قوه قضاييه، آخوند ابراهيم رئیسي نايب رئيس خبرگان و توليت آستان قدس رضوي، مصطفي پورمحمدي وزير دادگستري روحاني و… شخصا در اين جنايت بزرگ دست داشته اند.

در شرايطي كه مردم ايران خامنه اي و نظام ولايت فقيه را مسئول تمامی فجايعي می دانند كه همه كشور و وجوه مختلف زندگي مردم را فرا گرفته، و در حاليكه نارضايتي و اعتراضات عمومي در مناطق مختلف بالا گرفته است، خامنه اي مذبوحانه تلاش مي كند با انقباض هر چه بيشتر، اعدامهاي جمعي، دستگيريهاي گسترده و شدت بخشیدن به اختناق و سركوب، رژيم پوسيده اش را از سرنگوني محتوم نجات دهد.

مقاومت ايران عموم مردم به ويژه جوانان را به پيوستن به جنبش دادخواهي شهيدان قتل عام ۶۷ و اعتراض به اعدامهاي جمعي و بازداشتهاي خودسرانه فرا مي خواند و از عموم طلبه های جوان و روحانيوني كه از نظام منحوس ولايت فقيه تبعيت نمي كنند، مي خواهد به اعتراض عليه دستگيري احمد منتظري و به قتل عام 30 هزار زنداني سياسي كه در تعارض شديد و آشكار با تعاليم اسلام است، قيام كنند.

 نوار صوتی منتشر شده مربوط به ملاقات ۲۸سال پیش آقاي منتظري، جانشین وقت خمینی، با اعضاي «كميته مرگ» در تهران و اعتراض وی به این جنایت است. دژخيماني كه مسئوليت اجراي حكم خميني مبني بر قتل عام زندانيان سياسي را به عهده داشتند. در اين ملاقات آخوند نيري قاضي شرع، مرتضي اشراقي دادستان تهران، آخوند ابراهيم رئیسي معاون دادستان و آخوند مصطفي پورمحمدي نماينده وزارت اطلاعات حضور داشتند. جنایتهای افشا شده در این نوار در حالی که تنها سه هفته از شروع قتل عام گذشته بود نشانگر ابعاد تکاندهنده این نسل کشی شقاوت بار است که بزرگترین جنایت ضدبشری بعد از جنگ جهانی دوم به شمار می رود. کشتاری كه در هفته ها و ماههاي بعد در تهران و سراسر كشور ادامه يافت.

ضميمه:

قسمتهایی از نوار افشا شده ملاقات آقای منتظری با اعضای «هیات مرگ» در قتل عام ۶۷

نوار صوتی افشا شده از ملاقات آقای حسین علی  منتظري جانشين وقت خميني با اعضای «كميته مرگ» در 28 سال پيش (24 مرداد 1367) ابعاد جديدي از قتل عام زندانيان سياسي در سال 1367 را فاش مي كند.

گوشه هایی از سخنان آقای منتظري، كه به خاطر همين اظهارات از سوي خميني عزل شد، در زیر آمده است:

«بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم می کند به دست شما انجام شده و [نام] شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می نویسند». او تصريح مي كند: «اینکه ما بیاییم بدون اینکه فعالیت تازه یی [از جانب زندانیان] باشد اینها را اعدام بکنیم معنیش این است که… همه دستگاه قضایی مان غلط کرداست».

منتظري خطاب به سردژخيم مصطفي پورمحمدي نماينده وزارت اطلاعات تصريح مي كند كه از مدتها قبل براي اين قتل عام برنامه ريزي شده بود و «اطلاعات رويش (قتل عام) نظر داشت و سرمايه گذاري كرد و شخص احمد آقا (پسر خميني) هم از سه-چهار سال پيش مي گفت كه مجاهدين از روزنامه خوان، مجله خوان، و اطلاعيه خوان، همه بايد اعدام شوند». وی مي افزايد: «مجاهدين اشخاص نيستند يك سنخ فكر و برداشت هستند يك منطق هستند و منطق غلط را بايد با منطق صحيح جواب داد با كشتن حل نمي شود بلكه ترويج مي شود».

منتظري در يك نمونه تكاندهنده مي گويد: «يك كسي زندان بود، آخرش گفتند كه خواهرش هم متهمه. رفتند خواهرش را آوردند، خودش رو اعدام كردند، خواهرش دو روز بود اصلا آمده بود. ۱۵سالش بود، به خواهرش گفتند خوب، چي مي گي ؟ گفت خوب من به اينها علاقه داشتم، گفت چون برادرش اعدام شده اين رو هم اعدام كنيد و اعدامش كردند». در يك نمونه تكاندهنده ديگر مي گويد: در «اصفهان يك زن آبستن هم توش (قتل عام شدگان) بوده، در اصفهان يك زن آبستن هم اعدام كردند». و مي افزايد در فقه آخوندي زن حتي اگر محارب هم باشد نبايد اعدام كرد، من اين را به خميني گفتم اما او مي گويد بايد اعدام كرد.

وي خطاب به كميته مرگ مي افزايد: «آخه ماه محرمه، ماه خدا و پيغمبره، حداقل از امام حسين شرم بكنيد. ملاقات رو قطع كنيم و همينطور بيايیم قصابي كنيم! … هيچ جاي دنيا همچين كاري هست؟ پنجاه سال ديگر براي آقا (خميني) قضاوت نكنند، بگن آقا يك چهره خونريز، سفاك و فتاك بود… هميشه كه ما سر قدرت نيستيم».

 اين ملاقات در روز دوم محرم 1409 قمري صورت گرفته است و در تمام طول ماه محرم اين قتل عام جنايتكارانه ادامه داشته است.

منتظري در مورد نقش رئيس قضاييه وقت خميني مي گويد: «آقاي موسوي اردبيلي كه من مي دانم خودش از همه ليبرال تره تو نماز جمعه مي گه همه اينها بايد اعدام بشن بعد تو نماز جمعه ميگن منافق زنداني اعدام بايد بشه… وقتي هم مي خواهد از امام سؤال كند به جاي اين كه بگويند آقا به اين وسعت مصلحت نيست، ضرر دارد، سؤال مي كند مي گويد آيا در استانها اعدام كنيم يا در شهرستانها اعدام كنيم؟».

در نوار اين ديدار هيأت مرگ اعتراف مي كنند بسياري از كساني كه در صف اعدام قرار دارند اعضاي ديگر خانواده شان اعدام شده اند و يا اينكه زمان دستگيري 15-16 ساله بوده اند.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s