ترور وحشيانه سعيد كريميان و همكارش در استانبول،جنايت سپاه پاسداران به دستور خليفه ارتجاع

ترور وحشيانه سعيد كريميان و همكارش در استانبول،جنايت سپاه پاسداران به دستور خليفه ارتجاع

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت لحظاتي پيش با صدور اطلاعيه يي اعلام كرد مقاومت ايران ترور وحشيانه سعيد كريميان، مدير شبكه تلويزيوني جِم و همكارش در استانبول را كه سپاه پاسداران همزمان با «روز پاسدار» به دستور خامنه اي مرتكب شده ، قوياً محكوم مي كند و خواهان پيگرد و كيفر قانوني آمران و عاملان جنايت و نامگذاري سپاه پاسداران در ليستهاي تروريستي است.

رژيم آخوندي در آستانه انتخابات قلابي رياست جمهوري و بالا گرفتن جنگ قدرت دروني، بيش از پيش، نيازمند سركوب داخلي و توسل به اينگونه جنايتهاي ضد انساني است.

1شايان توجه است كه رسانه هاي اطلاعات و سپاه آخوندها از مدتها پيش با پخش اخبار و زندگينامه هاي دروغين در مورد سعيد كريميان براي ترور و انتساب آن به مجاهدين زمينه سازي مي كردند. پس از ترور نيز خبرگزاريهاي سپاه پاسداران و نيروي تروريستي قدس (فارس و تسنيم) و سايتهاي اطلاعات آخوندها، بلادرنگ و به صورت كاملاً برنامه ريزي شده، به بازپخش همين جعليات مبادرت كردند.

2.png

سپاه پاسداران و اطلاعات آخوندها با دروغهاي زنجيره‌یي و جعل عكس و فيلم ادعا مي كردندكه سعيدكريميان با مجاهدين همكاري تلويزيوني داشته، از كودكي در قرارگاه اشرف بزرگ شده و پدرش از شهيدان عمليات فروغ جاويدان است كه همه اعضاي خانواده اش را مخفيانه به اشرف برده بود. هيچيك از اين مطالب صحت ندارد و كذب محض است و توسط سعيد كريميان از جمله در 29نوامبر2012 تكذيب شده بود.

مونتاژ عكس كريميان در كنار خانم مريم رجوي در سناي بلژيك در اجلاس 27 مارس2013 (7فروردين1392) و جابه جا كردن تصوير او با آقاي ژرار دپره، ترفند كثيف ديگري از سوي سپاه آخوندهاست. هر دو عكس براي مقايسه ضميمه است.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s