ایران: حمله معدنچیان خشمگین به خودروی روحانی

ایران: حمله معدنچیان خشمگین به خودروی روحانی

به گزارش دبيرخانه شوراي ملي مقاومت صبح امروز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت (۷ مه) کارگران و خانواده های معدنچیان کشته شده در استان گلستان به خودروی روحانی رئیس جمهور شیاد رژیم که 5 روز بعد از فاجعه انفجار در معدن و کشته شدن دهها تن از معدنچیان، در یک اقدام نمایشی به محل رفته بود، حمله کردند. آنها با پرتاب سنگ و کوبیدن مشت و چوب بر خودرو او، خشم و انزجار خود را نسبت به سران جنایتکار رژیم که کمترین توجهی به درد و رنجهای بیشمار کارگران ندارند، به نمایش گذاشتند. روحانی در حالی که خودرویش آسیب دیده بود، مجبور شد به سرعت صحنه را ترک کند. خانواده یکی از قربانیان فریاد می زد:«چند روز پیش او کجا بود؟ آمده است رأی جمع کند؟ من برادرم را می خواهم، چند روز قبل او کجا بود؟»

یکی از کارگران خشمگین خطاب به روحانی گفت: «40 معدنچی مردند، ۱۷۰ بچه بی پدر شدند، ۴۰ زن بیوه شدند، چند سال پیش آمدیم دادگاه آزادشهر شکایت کردیم ما را زدند … پارسال آمدیم فرمانداری با خانمهایمان و بگوییم ۱۴ ماه است که حقوق نگرفته ایم، می خواستیم حقمان را بگیریم یعنی تو رئیس جمهور متوجه نشدی؟ من۲۰ میلیون از این شرکت طلب دارم اما ۱۰ هزار تومان ندارم که فرزندم را دکتر ببرم… کارگر ۲۰ تا ۲۵ سال در معدن کار می کند و بعد از ۲۵ سال که بازنشسته می شود تنها یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان حقوق بازنشستگی می گیرند… رئیس جمهور اصلا می دانی معدنکار یعنی چه؟ یکسال کار می کنیم شش ماه بیمه می دهند، دست آخر هم بیمه آرایشگری و کتابداری می دهند ولی سقف بیمه کار زیان آور به ما نمی دهند».

بسیج سرکوبگر وابسته به سپاه پاسداران كه سهامدار اصلي اين معدن است با سکوت در صدد لاپوشانی نقش خود در این فاجعه است. مقامات دولت روحانی از ربیعی وزیر کار تا نعمت زاده وزیر صنایع و معاون به شیوه های مختلف سعی دارند بر ابعاد فاجعه سرپوش بگذارند.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s