محمد محدثين در مصاحبه با راديو فردا: آرمان سرنگوني يك آرمان ملي و ميهني است و ما با هر وسيله يي كه بتوانيم آن را به پيش خواهيم برد

▀ آرمان سرنگوني يك آرمان ملي و ميهني است و ما با هر وسيله يي كه بتوانيم آن را به پيش خواهيم برد
در پاسخ به سؤالي درباره اين كه آيا مبارزه مسلحانه را كنار مي گذاريد: ”كاش اين رژيم با زبان خوش كنار مي رفت… وظيفه ماست كه از هر امكاني و فرصتي براي سرنگوني اين رژيم استفاده كنيم”
▀ محمد محدثين: سرنگوني رژيم در دسترس است
▀▀ مصاحبه بسيار مهمي است و نكات با اهميتي در آن مطرح مي شود و با اين كه گوينده با دست باز هر سؤالي را از جمله كليه اتهامات و برچسبهاي اضداد مقاومت و رژيم را مطرح مي كند و تلاش مي كند استدلالهاي مصاحبه شونده را رد كند ولي محمد محدثين به خوبي پاسخ مي دهد.
اما راديو فرداست ديگر بالاخره بعد از سالها نمي خواهد ياد بگيرد كه محمد محدثين مسئول كميسيون خارجه شوراي ملي مقاومت است و نه ”مسئول کمیسیون سازمان مجاهدین خلق یا شورای ملی مقاومت”! (آن طور كه نوشته)
با اين حال دقت كنيد كه مصاحبه گر از سازمان مجاهدين خلق به عنوان ”تنها اپوزيسيون داراي سازمان” نام مي برد.
توصيه مي كنم حتما گوش كنيد

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s