خانم #رجوي با استقبال از مواضع كنفرانس سران #عربي، #اسلامي، #آمريكاعليه #جنگ‌افروزي و صدور #تروريسم و بنيادگرايي توسط حكومت آخونديتأكيد كرد : حل نهايي بحران منطقه در سرنگوني رژيم ولايت فقيه است

خانم رجوي با استقبال از مواضع كنفرانس سران عربي، اسلامي،آمريكاعليه جنگ‌افروزي و صدور تروريسم و بنيادگرايي توسط حكومت آخونديتأكيد كرد : حل نهايي بحران منطقه درسرنگوني رژيم ولايت فقيه است

DSC_6260خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، از مواضع كنفرانس سران عربي، اسلامي، آمريكا در برابر عملكردهاي رژيم ايران كه سلب كننده آرامش و ثبات منطقه و جهان است؛ به ويژه ضرورت مقابله با رژيم آخوندي در تروريسم و بنيادگرايي، در برنامه موشكهاي بالستيكي، در مداخلاتش در امور داخلي كشورها و در فعاليتهاي ويرانگر اين رژيم در منطقه و جهان؛ استقبال كرد و آن را گامهاي ضروري در راستاي پايان دادن به تروريسم و جنگ و خونريزي و برقراري صلح و آرامش دانست.

خانم رجوي تأكيد كرد محكوم كردن عملكردها و جنايتهاي رژيم ملايان بايستي با اقدامات عملي و به طور مشخص قطع رابطه با رژيم آخوندي، اخراج آن از مجامع بين المللي، نامگذاري تروريستي سپاه پاسداران و ديگر نيروهاي نظامي و شبه نظامي و امنيتي وابسته به اين رژيم و اخراج آنها از منطقه دنبال و محقق شود.

خانم رجوي ضرورت طرح بلادرنگ پرونده نقض حقوق بشر و قتل عام زندانيان سياسي در شوراي امنيت ملل متحد و ارجاع آن به دادگاه بين المللي را خاطرنشان كرد و افزود: در آستانة سي و هفتمين سال مقاومت تمام عيار مردم ايران علیه  فاشيسم ديني، اكنون دنيا به همان حقايقي گواهي مي دهد كه فرزندان رشيد ايران براي آن تمام هستي خود را نثار كردند.

خانم رجوي در اين خصوص، سخنان رئيس جمهور آمريكا در كنفرانس را يادآوري كرد كه به درستي گفت: «اولين قرباني رژيم ايران، مردم اين كشور هستند». همچنين پادشاه عربستان سعودي كه با ابراز «احترام و تقدير» نسبت به مردم ايران گفت : «رژيم ايران از زمان خميني نوك پيكان تروريسم جهاني بوده است».

 خانم رجوي تأكيد كرد: راه حل نهايي بحراني كه سراسر منطقه را دربر گرفته، سرنگوني رژيم ولايت فقيه به دست مردم و مقاومت ايران است. آزادي و جايگزيني حاكميت مردم ايران به جاي حاكميت ملايان، خواست عموم مردم ايران است كه تا كنون براي رسيدن به آن 120 هزار شهيد تقديم كرده‌اند. به رسميت شناختن خواست مردم ايران ضرورت صلح و آرامش در منطقه و از الزامات امنيت بين المللي است.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s