چنگ انداختن داعش به پدرخوانده اش در تهران بر سر قبر دجال و مجلس ارتجاع موجب خوشحالي و ذوق خامنه اي براي برون رفت از بن‌بست و انزواي منطقه‌اي و بين المللي… ريختن خون بيگناهان تحت هر عنوان محكوم و عملكرد داعش آشكارا به نفع ولايت فقيه است

چنگ انداختن داعش به پدرخوانده اش در تهران بر سر قبر دجال و مجلس ارتجاع موجب خوشحالي و ذوق خامنه اي براي برون رفت از بن‌بست و انزواي منطقه‌اي و بين المللي

ريختن خون بيگناهان تحت هر عنوان محكوم و عملكرد داعش آشكارا به نفع ولايت فقيه است

20176794843287328453.jpgدبيرخانه شوراي ملي مقاومت طي اطلاعيه يي اعلام كرد: در پي ائتلاف بزرگ بين المللي شامل كشورهاي عربي و اسلامي و آمريكا عليه جنگ افروزي و تروريسم رژيم آخوندي، داعش كه سالها با رژيم ايران كاري نداشت، امروز به نحوي غيرمترقبه در تهران به پدرخوانده اش بر سر قبر دجال و در مجلس ارتجاع چنگ انداخت.

 

آخوند روحاني مي گويد اين «حادثه غيرمنتظره نيست» و خامنه اي «اين ترقه‌بازيها» را ناچيز و بي تأثير خواند. مسابقه تروريسم بين مدعيان خلافت سني و خلافت به اصطلاح شيعي تحت عنوان ولايت فقيه در تهران؛ حتي اگر سفارشي و نمايشي نباشد؛ موجب ذوق و خوشحالي خليفه ارتجاع است.

خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، ريختن خون بيگناهان را تحت هر عنوان محكوم كرد و گفت: عملكرد داعش آشكارا به نفع ولايت فقيه است و خامنه اي براي برون‌رفت از بن‌بست و انزواي منطقه یي و بين المللي قوياً از آن استقبال مي كند. باني و حامي شماره یک تروريسم، بدينوسيله مي خواهد مزورانه جاي جلاد و قرباني را عوض نموده و بانكدار مركزي تروريسم را قرباني جلوه دهد.

خانم رجوي يادآوري كرد: مقاومت ايران هميشه گفته است كه سرنگوني ديكتاتوري مذهبي و تروريستي در ايران و انحلال كليه نهادها و مظاهر سركوب و خفقان، بر عهده مردم و مقاومت ايران است. به همين خاطر، ما خواهان پايان دادن به سياست استمالت از رژيم آخوندها و به رسميت شناختن مقاومت عادلانة مردم ايران بوده ايم.

براي ريشه كن تروريسم در منطقه:

– سپاه پاسداران ولايت فقيه بايد يك موجوديت تروريستي اعلام شود.

– پاسداران و شبه نظاميان خلافت خامنه اي از سوريه و عراق و يمن و كشورهاي ديگر بايد به هر قيمت بيرون رانده شوند.

– كنفرانس كشورهاي اسلامي بايد رژيم آخوندها را اخراج كند و مقاومت مردم ايران براي به زير كشيدن فاشيسم ديني را به رسميت بشناسد.

مردم ايران پس از 38سال سركوب و اعدام و زندان و خفقان به چيزي كمتر از آزادي، دموكراسي و حاكميت جمهور مردم رضايت نمي‌دهند.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s