انفجارها درتهران -7 ژوئن2017 – مجاهدين دروغپردازيهاي رژيم را تكذيب مي كنند

انفجارها درتهران -7 ژوئن2017

مجاهدين دروغپردازيهاي رژيم را تكذيب مي كنند

 

درحاليكه تيراندازي و انفجارهاي  امروز سه شنبه 17خرداد (7ژوئن) در قبر خميني و مجلس رژيم ربطي به مجاهدين ندارد، رسانه ها و عناصر وابسته به رژيم به طرق مختلف تلاش مي كنند پاي مجاهدين را به ميان بكشند. و از اين وقايع عليه مجاهدين بهره برداري كنند يا به توجيه جنايت هاي پيشين خود بپردازند.

در همين رابطه برخي منابع  تلاش کردند ضمن نقل خبرهای این حوادث، قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ را که طی سال گذشته و پس از انتشار فایل صوتی آقای منتظری با موج فزاینده انزجار اجتماعی و محکومیت بین المللی رو به رو شده است، توجیه کنند.

سازمان مجاهدین خلق ایران هر گونه دخالت در وقايع امروز تهران را تكذيب مي كند. سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات آخوندی سوابق افشا شده یی در ترتیب دادن حوادث مشابه با به کارگیری گروههای تروریستی تحت الحمایه خود و سپس نسبت دادن آن به مقاومت ایران دارند.

در ماههاي اخير و به ويژه در جريان انتخابات نمايشي رژيم، دادخواهي قتل عام زندانيان سياسي در سال 1988 كه اغلب آنها از سازمان مجاهدين بودند، به يك جنبش اعتراضي اجتماعي بالغ شد. در روز 4 ژو‌ئن خامنه اي در سخنرانی خود در مراسم سالمرگ خميني ضمن حمايت از اعدامهاي جمعي در دهه 80، نگراني خود  را در مورد استقبال فزاینده از فراخوان به جنبش برای عدالت ابراز كرد.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s