آخوند خودفروخته لبناني پرده ها را كنار ميزند و مزدوري براي اطلاعات و نيروي قدس را علني ميكند

آخوند خودفروخته لبناني پرده ها را كنار ميزند و مزدوري براي اطلاعات و نيروي قدس را علني ميكند

 

اطلاعيه كميسيون امنيت و ضد تروريسم شوراي ملي مقاومت
آخوند خود فروخته لبناني، محمد علي حسيني مدتي است به اصل خويشتن بازگشته و در يك سقوط آزاد بار ديگر به خدمت نيروي قدس و وزارت اطلاعات آخوندي و حزب الشيطان، شعبه سپاه پاسداران در لبنان در آمده است.

وزارت اطلاعات در پي گردهمايي بزرگ ايرانيان در پاريس كه اركان رژيم آخوندي را به لرزه درآورده است از سر استيصال از ماهيت اين آخوند خودفروخته پرده برداري كرد و در روز 17 تير ماه او را براي لجن پراكني عليه مقاومت ايران همراه با مأموران پيشاني سياه مانند قربانعلي حسين نژاد، محمد كرمي، عيسي آزاده، بتول سلطاني، رضا جبلي، داود باقروند، زهرا معيني، علي اكبر راستگو، محمد حسين سبحاني، مهدي خوشحال و محمد رزاقي (معروف به محمد رذل) در زير زمين رستوراني وابسته به اطلاعات آخوندي (با نام تهران) در منطقه 15پاريس مورد مصرف قرار داد. برخي از اين مزدوران كه مدارك و سوابق مزدوري يكايك آنها پيش از اين افشا شده است، در كشورهاي مختلف پرونده جنايي دارند.

حسين نژاد در شناسایی اشرف قبل از قتل عام دهم شهريور 1392 به خدمت گرفته شد و در همان زمان جزييات و عكسها توسط مقاومت منتشر شده است. او كه در تير 1394 با مزدوران ديگر براي شناسايي دفترمركزي شورا به اور سو اواز رفته بود توسط ژاندارمري بازداشت شد و متعاقباً به دريافت پول از احمد ظريف وابسته اطلاعات در سفارت رژيم در پاريس براي انجام مأموريتهاي گوناگون اعتراف كرد.

محمد حسين سبحاني همان مزدوري است كه در خرداد 1386 در پاريس به خاطر چاقوكشي به پناهندگان ايراني بازداشت شد.

رضا جبلي در اسفند 1386 با پاسپورتي كه وزارت اطلاعات براي او صادر كرده بود براي شركت در جنايت عليه مجاهدين از ايران به اشرف رفت و سپس توسط پليس بازداشت شد. وي در سالهاي بعد به جرم بچه دزدي در كانادا محكوم شد.

آخوند حسيني در سفري كه توسط احمد ظريف ترتيب داده شده است، روز پنجشنبه 15 تير از بيروت به پاريس رفت. هزينه سفر و هتل آخوندخودفروخته لبناني در پاريس توسط احمد ظريف واز طريق مزدور قربانعلي حسين نژاد پرداخت شده است. مزدور قربانعلي با يكي ديگر از عوامل اطلاعات، آخوند لبناني را در فرودگاه تحويل گرفته و به يك هتل به نام ”سنت اونور“ بردند.

مقامات مسئول و شخصيتهاي سياسي در كشورهاي عربي در مورد اين آخوند مزدور كه به نحو مشكوك در حومه جنوبي بيروت، مركز حزب الله و نيروي قدس بسر مي برد، ميگويند او مزدوري است كه با چسباندن خود به كشورها و دولتهاي عربي ميخواهد رد گم كرده و بر اصل موضوع سرپوش بگذارد.

آخوند حسيني كه قبلاً حدود يك دهه در قم بسر برده و عضو حزب الشيطان بوده است پس از خروج از ايران و موضعگيري در برابر حزب الشيطان، در همبستگي با سازمان مجاهدين خلق ايران متعهد به «مقابله با تروريسم و استبداد ديني كه در رژيم ولايت فقيه ايران تجسم يافته » گرديد و تصريح كرد « هرگونه نزديكي يا هر رابطهاي با اين رژيم و مزدورانش را خيانت بزرگ» بشمار مي آورد (سند به تاريخ 28 اوت 2007 ضميمه است).

 اين «خط سرخ» خيانت، در سالهاي بعد بارها با خط و امضاي آخوند مزبور از جمله در 29 سپتامبر2008 و 23 اكتبر2014 و 2 ژوئن 2015 مورد تأكيد و تصديق مجدد قرار گرفته است.

در اين سالها مجاهدين اشرف و ليبرتي عليرغم محاصره ضد انساني و شرايط سختي كه در آن قرار داشتند، به درخواست مصرانه آخوند مزبور كه خواهان «كمك مالي و مساعدت براي حوزه بني هاشم در لبنان» و كمك به شيعيان ضد رژيم ايران و حزب الشيطان بود مستمرا به او كمك كرده اند (رسيدها موجود و قابل انتشار است). همچنين در زماني كه وي در لبنان دستگير شد و به زندان افتاد مجاهدين همه هزينه هاي حقوقي و وكيل و خانواده او را پرداخت كرده و به حمايت همه‌جانبه از او برخاستند. سرانجام آخوند حسيني در سال 2014 از زندان آزاد شد اما كماكان تا مارس 2017 بر دريافت كمك مالي از مجاهدين به نحوي كلافه كننده اصرار و پافشاري ميكرد (ايميلهاي يوميه موجود و قابل انتشار است).

نهايتاً آخوند فروماية مدعي شيعه در لبنان، عهد و پيمان خود براي ايستادن در برابر تروريسم و استبداد ديني ولايت فقيه را صريحاً در يك ايميل به تاريخ 13 مارس 2017 زير پا گذاشت و منتفي اعلام كرد. وي همزمان به شانتاژ روزانه براي اخاذي از مجاهدين روي آورد اما مجاهدين اعتنايي ننموده و با او قطع رابطه كردند.

متعاقباً آخوند فرومايه در ايميل هاي متعدد و در توييت خود مجاهدين را به نحوي مضحك و ابلهانه به «غصب و سرقت» حقوق (!) خود متهم كرد و در يك باج خواهي رقت انگيز «وزارتي» تهديد كرد فقط در صورتي دست از سر مجاهدين بر خواهد داشت كه طي يك هفته 30 هزار دلار به او بپردازند (اسناد موجود و قابل انتشار است).

آخوند خودفروخته كه با ماموران وزارت اطلاعات و نيروي قدس در بيروت و دوحه و پاريس در ارتباط است در اين اثنا بارها به قطر سفر كرده و در جلساتي كه توسط سرويسهاي مربوطه راه اندازي و تامين مالي شده به سخنراني پرداخته است. وي سال گذشته به مدت دو هفته به همراه خانواده اش در يكي از هتلهاي پاريس ميهمان سرويس مربوطه بود.

نكته بسيار قابل توجه ديگر در خصوص بازي دوبله و كثيف اطلاعات آخوندها با موضوع اهواز اينكه آخوند خودفروخته در روز 29 خرداد در آستانه گردهمايي بزرگ مقاومت در توئيتر خود به دستور وزارت اطلاعات با سخافت ادعا كرد«ما از مريم رجوي فارسي خواستيم دولت عربي الاهواز و جزاير امارات را به رسميت بشناسد، او رد كرد». اين در حالي است كه آخوند كذاب هرگز و هيچگاه جرأت بيان چنين چيزي را كه فقط به سود رژيم آخوندها و حربه اي عليه مقاومت ايران و عليه هموطنان عرب ماست نداشته است.  اطلاعيه خود او در اين باره به تاريخ 24 ژانويه 2016 كاملاً گوياست. مجاهدين در آن زمان نيز موضعگيري واضح ، صريح و عاري از هرگونه ابهام در اين خصوص را شرط ادامه رابطه و كمك مالي به او قرار دادند. او در اين متن بر «ضرورت همياري و همكاري اهوازيها با تمامي مردم ايران و بويژه با شوراي ملي مقاومت ايران » و «اهميت عدم وجود هر گونه گرايش جدايي طلبانه در رابطه با برادرانمان و اهل اهوازمان» تاكيد ميكند و از آنها ميخواهد «بهترين روابط هماهنگي را با برادرانشان در شوراي ملي مقاومت ايران براي محقق نمودن هدف يگانه شان در آزاد سازي ايران از دار ودسته ستمگر حاكم، داشته باشند» چرا كه «اطلاعات رژيم ولايت فقيه، بر اساس اصل ” تفرقه بيانداز حكومت كن“ براي ايجاد چند دستگي بين آحاد مردم يكپارچه ايران، عمل ميكند…» (سند ضميمه است).

1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s