جان مك كين دچار سرطان مغز شده است

جان مك كين دچار سرطان مغز شده است

 

635906145875182841

او سالها در كنار مردم و مقاومت ايران ماند

از ندا تا صبا و از قيام 88 تا حمله 6 و 7 مرداد 88 و تا محاصره ضد انساني اشرف و تا حملات ددمنشانه بعدي در اشرف و ليبرتي و تا انتقال مجاهدان آزادي از ليبرتي به آلباني

او در شرايط بسيار دشوار به عراق رفت و با اين كه مقامات مزدور رژيم در دولت عراق سنگ اندازي كرده و نگذاشتند به ليبرتي برود، اصرار كرد كه با نمايندگان ساكنان ملاقات كند و اين ملاقات در فرودگاه بغداد انجام شد

و او وقتي به آلباني رفت مستقيما از فرودگاه به محل مجاهدين در تيرانا رفت و با رييس جمهور برگزيده مقاومت و رزمندگان آزادي ديدار كرد

برايش دعا كنيم

محمد اقبال

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s