تصویب لایحه تحریمهای جدید علیه رژیم آخوندی و نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران در مجلس نمایندگان آمریکا

تصویب لایحه تحریمهای جدید علیه رژیم آخوندی و نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران در مجلس نمایندگان آمریکا

142778092

█ این لایحه باید به سنای آمریکا برود و بعد از تصویب برای امضا به رئیس‌جمهور آمریکا ارائه می‌شود.

█ اد رویس رئیس کمیته خارجی مجلس نمایندگان در جلسه کنگره گفت: این لایحه تحریم‌ها علیه کسانی که حقوق‌بشر را نقض می‌کنند و تحریم‌ها به‌خاطر حمایت رژیم ایران از تروریسم و برنامه موشکهای بالستیک آن را افزایش می‌دهد.

█ الیوت انگل رئیس دموکراتها در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان: بارها گفته‌ام که باید رژیم ایران را بر سر تروریسم، برنامه موشکی و نقض حقوق‌بشر تحت فشار نگه داشت و این لایحه دقیقاً همین کار را انجام می‌دهد.

█ برد شرمن نماینده دموکرات کنگره: این لایحه، تمامیت سپاه پاسداران را در معرض تحریم‌های تروریسم قرار می‌دهد که نیروی قدس پیشاپیش تحت آن قرار دارد.

لایحه تحریم‌ها برای اعمال تحریم‌های جدید علیه رژیم آخوندی و نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران، یک پیروزی بزرگ برای کارزار مقاومت ایران است که از سالها پیش در تلاش بوده تا ارگان اصلی تروریسم و صدور بنیادگرایی و سرکوب فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران مشمول تحریم‌های تصریح‌شده در لیست‌های تروریستی شود.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s