ایران: اعتصاب غذاي زندانيان سياسي گوهردشت به خاطر انتقال مشكوك آنها به بند جديد… فراخوان به اقدام فوري براي نجات جان زندانيان و تشكيل هیأت حقیقت یاب بين المللي

ایران: اعتصاب غذاي زندانيان سياسي گوهردشت به خاطر انتقال مشكوك آنها به بند جديد

فراخوان به اقدام فوري براي نجات جان زندانيان و تشكيل هیأت حقیقت یاب بين المللي

downloadدبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران طي اطلاعيه يي اعلام كرد: مقاومت ايران نسبت به جان ۵۳ زنداني سياسي زندان گوهردشت كرج كه در بيست و نهمين سالگرد قتل عام زندانيان سياسي، با ضرب و شتم و توهين به محل دیگری جابه جا شده اند هشدار مي دهد و از كميسر عالي حقوق بشر و گزارشگر ويژه وضعيت حقوق بشر در ايران خواستار تشكيل یک هیأت حقیقت یاب بين المللي براي رسيدگي به وضعيت آنان است.

روز يكشنبه ۸ مرداد، ۵۳زندانی سیاسی بند۴ سالن ۱۲زندان گوهردشت در یک یورش وحشیانه به سالن ۱۰ زندان منتقل شدند. به منظور جلوگيري از مبادله اخبار و اطلاعات با بيرون از زندان، بیش از ۶۰ دستگاه شنود و ۴۰ دوربین مدار بسته در این سالن تعبیه شده و کلیه منافذ و پنجره های آن با ورقه های فلزی پوشانده شده است.

دژخیمان مانع انتقال دارو و لوازم شخصی و وسايلي مانند یخچال، کولر و دستگاه تصفیه آب که زندانیان با هزینه خود تهیه کرده اند شدند. حال شماری از زندانیان به خاطر عدم دسترسی به داروهایشان و فقدان دستگاه تهویه به وخامت گرایید که برخی از آنها به بهداری منتقل شدند.

زندانیان انتقالي در اعتراض به اعمال فشارها و توطئه های رژیم علیه جان و سلامت و امنیت خود دست به اعتصاب غذا زده اند.

دو ماه پس از نمايش انتخابات آخوند شياد روحانی که در تبلیغات انتخاباتي اذعان کرد که كشور طي ۳۸سال فقط با زندان و اعدام اداره شده، روند اعدام و سركوب و شكنجه ابعاد گسترده تري به خود گرفته است.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s