ایران :‌ وخامت حال زندانیان سیاسی اعتصابی گوهردشت و فراخوان به اقدام فوري براي نجات آنها

 ایران :‌ وخامت حال زندانیان سیاسی اعتصابی گوهردشت و فراخوان به اقدام فوري براي نجات آنها

20170812-zand9

به گزارش دبيرخانه شوراى ملى مقاومت با گذشت ۲۰ روز از اعتصاب غذای دست کم ۱۸زندانی سیاسی در زندان گوهردشت حال آنها رو به وخامت نهاده است. زندانیان مزبور از روز هشتم مرداد، به دنبال حمله وحشیانه دژخیمان به زندانیان سالن ۱۲ بند ۴ زندان گوهردشت و غارت وسايل و پولهايشان و انتقال آنها به سالن ۱۰ این بند که شرایطی حادی دارد، دست به اعتصاب غذا زده اند. آنها خواستار بازگشت به سالن ۱۲ و برگرداندن کلیه وسایل و پولهای غارت شده شان هستند. دژخيمان به هنگام انتقال حتی عینکهای زندانیان را شکسته و کارتهای خرید آنان را برده و حسابهای آنها را خالی کرده اند.

زندانیان اعتصابی كه اكثرا توان حرکت ندارند، از بیماریهای مختلف از جمله بیماریهای قلب، ريه، کلیه، رنج می برند و بسیاری از آنها به خاطر به خاطر انتشار پارازیت به سردردهای مزمن و بیماریهای ‌اعصاب دچار هستند. دژخيمان هیچ دارویی به آنان نمي دهند و داروهایي نيز که توسط خانواده هایشان با هزینه های کلان از خارج از زندان تهیه شده است از طرف زندانبانان توقیف گردیده یا به غارت رفته است.

دژخیمان رژیم نه تنها از هر گونه رسیدگی به زندانیان اعتصابی خودداری می کنند بلکه آنها را به طور مستمر محدودتر کرده و با تهدید به انتقال مجدد به انفرادی تحت فشار می گذارد. زندانیان محکوم به اعدام نیز تهدید شده اند که در صورت ادامه اعتصاب غذا احکام اعدام آنان سریعتر در دستور کار قرار خواهد گرفت.

برای تشدید فشار بر زندانیان و کنترل شبانه روزی آنها و به منظور جلوگیری از درز اخبار زندان به بیرون، دهها دوربين مدار بسته و دستگاه شنود در سالن ۱۰ کارگذاشته شده است.

فقدان وسایل خنك كننده در گرمای تابستان و در حالی که به خاطر مسدود بودن کلیه پنجره ها با ورقه های فلزی امکان ورود هوا نیست حال بیماران تنفسی را وخیمتر کرده است.

نبود مواد بهداشتی از قبیل صابون موجب گسترش بیماریهای پوستی در بین زندانیان شده است. زندانیان حتی  لباس کافی در اختیار ندارند.

مقاومت ايران نسبت به جان زندانیان سیاسی اعتصابی در زندان گوهردشت هشدار می دهد و با تاكيد بر اينكه مسئؤليت هر آسيبي كه به اين زندانيان برسد به عهده فاشيسم ديني حاكم بر ايران است، از جامعه بين المللي به ويژه كميسر عالي و شوراي حقوق بشر ملل متحد و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، خواستار اقدام فوري براي رسيدگي به وضعيت زندانيان سياسي اعتصابي و اقدام عاجل براي نجات جان آنان است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۸ مرداد ۱۳۹۶ (۱۹ اوت ۲۰۱۷)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s