ایران: اعدام یک زندانی سیاسی اهل سنت در زندان گوهر دشت فراخوان به محكوميت بين المللي آخوندها و مشروط كردن رابطه با رژيم به توقف اعدام و شكنجه

ایران: اعدام یک زندانی سیاسی اهل سنت در زندان گوهر دشت

فراخوان به محكوميت بين المللي آخوندها و مشروط كردن رابطه با رژيم به توقف اعدام و شكنجه

qpdj9-277-190 دژخيمان رژيم آخوندي، در يك جنايت سبعانه ديگر، روز چهارشنبه اول شهریور، در اولين روزهاي تشكيل دولت جديد آخوند روحاني، جمال سید موسوی زندانی سیاسی اهل سنت و از هموطنان كرد را به اتهام آخوند ساخته محاربه، پس از تحمل 9 سال زندان در گوهردشت کرج حلق آويز كردند.

دژخیمان جمال سید موسوی را در روز ۲۵ مرداد به بهانه اعزام به بیمارستان از سالن ۲۱ بند هفت زندان گوهردشت خارج ساختند و او را طی یک هفته در حالی که دست و پایش در زنجیر بود در سلول انفرادی نگه داشتند. او را تهديد كرده بودند که در صورت درز دادن اطلاعات داخل زندان حکم اعدامش زودتر اجرا خواهد شد.

جمال سید موسوی ساعاتی قبل از اعدام در حالی که دستان و پاهایش از آثار زنجیر خونین و مجروح بود براي زهر چشم گرفتن از ساير زندانيان به بند عمومی بازگردانده شد و سپس براي اجراي حكم اعدام بار دیگر به سلول انفرادی منتقل و در سحرگاه امروز حلق آويز شد.

همزمان ۲۱ زندانی سیاسی ديگر كه به سالن ۱۰ بند ۴ زندان گوهردشت تبعيد شده اند چهارمين هفته اعتصاب غذاي خود را سپري مي كنند. آنها به انتقال خود به این محل و فشارها و محدوديتهاي روز افزون و تخریب و مصادره اموالشان معترضند.

مقاومت ايران با تسليت به خانواده و دوستان جمال سید موسوی و به مردم سنندج و كردستان، عموم جوانان را به اعتراض عليه اعدام و حمايت از زندانيان سياسي و خانواده اعدام شدگان فرا مي خواند و خواستار محكوميت رژيم آخوندي از سوي جامعه جهاني به ويژه دبيركل، كميسر عالي حقوق بشر، شوراي حقوق بشر و شوراي امنيت ملل متحد است. رابطه با اين رژيم بايد به توقف اعدام و شكنجه مشروط شود. نقض وحشيانه حقوق بشر آن روي سكه صدور ترورسم و جنگ افروزي و تلاشهاي اين رژيم براي دستيابي به بمب اتمي است.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s