شهريور ۱۳۵۷ – شهريور ۱۳۹۶ – ۳۹ سال

شهريور ۱۳۵۷ – شهريور ۱۳۹۶ (۳۹ سال)
RN 24721 12 29چندى پيش ديدارى دست داد با برخى از خبرنگاران فرانسوى كه در دوران انقلاب با هم بوديم
ميشل، عكاسى كه از لحظات شروع اولين تظاهرات همراهم بود هم آمده بود.
بامداد ۱۷ شهريور ۵۷ (جمعه سياه) من و برادرم عارف (كه در ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ شهيد شد) همراه با ميشل و سه خبرنگار خانم ديگر فرانسوى به ميدان ژاله رفتيم. تنها عكسهايى كه از روز گرفته شده با دوربين اوست كه البته رژيم يكى دو تايش را به اسم عكاسان خودش دزديده و وى هم شكايتى طرح كرده و برنده شده است.
ميشل همان چند هفته قبل قول داد كه بعد از برگشتن از تعطيلات، عكسهايى از من و عارف و خبرنگاران در آن روزها را برايم بفرستد كه امروز فرستاد. انبوه عكسهايى كه هرگز نديده بودم.
در تصوير بالايى كه در تظاهرات مشهور عيد فطر سال ۱۳۵۷ (دوشنبه ۱۳ شهريور) اولين تظاهرات بزرگ تهران، كمى پايين تر از حسينيه ارشاد در جاده قديم شميران، گرفته شده، من همراه با خانم كلر برى ير خبرنگار ليبراسيون (و اكنون نويسنده يى صاحب نام) و همسرش پى ير بلانشه خبرنگار نوول ابزرواتور ديده مى شويم. پى ير بلانشه بعدا در جنگ يوگسلاوى كشته شد. آن روزها خبرنگاران زن براى اين كه خيلى مشخص نباشند چادر به سر مى كردند. عكس كوچك بدون چادر كلر را هم گذاشته ام
تصوير پايينى من و كلر همان چند هفته قبل.
شرح رويدادها از روى كار آمدن كارتر تا سرنگونى رژيم سلطنتى، يكى از مجلدهاى كتاب خاطراتم ”ياد” است، كه اگر عمري باقي بود همراه با عكسهايى كه دريافت كرده ام (از جمله عكسهاى عارف) منتشر خواهم كرد.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s