ويدئو – عزاداري امروز سوم محرم در جهرم-با نام خدا نكن جنايت

ويدئو – عزاداري امروز سوم محرم در جهرم

اي تكيه زده به كرسي دين
اي دشمن راه و رسم و آئين
با نام خدا نكن جنايت

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s