ستايش تهوع آور رئيس جمهور ارتجاع از سپاه پاسداران و اعلام تبعيت مطلق از خامنه اى… روحانى در وحشت از سياست جديد امريكا و پايان امتيازهاى باد آورده ژستهاى اعتدال را كنار مى زند

download

دبيرخانه شوراى ملى مقاومت طى اطلاعيه يى اعلام كرد آخوند روحاني، رئيس جمهور جنايتكار فاشيسم دينى حاكم بر ايران در اظهارات خود پس از اعلام سياست جديد آمريكا عليه رژيم آخوندى و سپاه پاسداران و در وحشت از پايان دوران امتيازهاى باد آورده بار ديگر ژستهاى اعتدال را كنار زد. وی ضمن اعلام اطاعت مطلق از ولى فقيه به ستايش مشمئزكننده از سپاه پاسداران پرداخت و جنگ افروزى رژيم آخوندى در منطقه و كشتار مردم بيگناه در سوريه و عراق را پاسخ به «نداى مظلوميت مردم مظلوم مردم منطقه» توصيف كرد.

روحانى سپاه پاسداران را كه جرارترين نيروى تاريخ ايران است «يك نيروى قدرتمند… كه هميشه در كنار مردم بوده» توصيف كرد و خامنه اى كه مسئول كشتار بيشترين شمار از مسلمانان چه سنى و چه شيعه است را «حلقه اتصال دين و سياست» خواند كه «فرامين» او «مطاع» است و قول داد «فرمان رهبرى را براى اقتصاد مقاومتى اجرايى و عملياتى خواهد كرد».

ظريف وزير خارجه رژيم آخوندى نيز كه هنگام سخنان روحانى در كنار وى حضور داشت در اطلاعيه یى تحت عنوان «بيانيه جمهورى اسلامى ايران» كه روى سايت وزارت خارجه رژيم ظاهر شد سپاه پاسداران را «در خط مقدم مبارزه با تروريستها» و عامل «آرامش براى مردم منطقه» و «حفظ حاكميت ملى و تمامى ارضى عراق و سوريه» توصيف كرد. او نوشت رژيم آخوندى «تحت رهبرى خردمندانه و داهيانه مقام معظم رهبرى» به مسير خود ادامه مى دهد.

در روز ۱۹مهر نيز روحانى در اظهارات ابلهانه ديگری به منظور جلوگيرى از اتخاذ يك سياست قاطع از سوى امريكا گفت سپاه پاسداران «نه تنها محبوب ملت ایران بلکه محبوب مردم عراق هم است چون بغداد را نجات داده؛ محبوب کردهای عراق هم است چون اربیل را نجات داده؛ محبوب مردم دمشق و سوریه هم است چون دمشق را نجات داده؛ محبوب مردم لبنان هم است چون طرفدار حیثیت و استقلال لبنان بوده است؛ سپاه همیشه کمک مظلومان بوده و در برابر تروریستها ایستاده است».

اينها در حاليست كه روابط قديمى سپاه پاسداران با القاعده و طالبان و زمينه سازى آن براى ايجاد داعش بر همگان روشن شده و كسى ترديد ندارد كه مسئؤل اصلى كشتار ۵۰۰ هزار تن از مردم بيگناه سوريه، آواره كردن بيش از نيمى از مردم اين كشور، به خاك و خون كشيدن عراق و به راه انداختن جنگ و كشتار در يمن رژيم آخوندى و سپاه پاسداران است.

اظهارات شب گذشته رئيس جمهور ارتجاع در حضيض ترس و ذلت يكبار ديگر نشان مى دهد تبلیغ میانه روی و اعتدال در مورد روحانی تا چه اندازه مسخره و فقط امداد رسانى به رژيمى است كه ۱۲۰هزار اعدام سياسى در پرونده خود دارد و بالاترين رقم اعدام نسبت به جمعيت را در جهان امروز داراست. اعدامهايى كه روحانى آن را اجراى حكم الهى يا قانون كشور توصيف كرده است. رئیس جمهور ارتجاع حتی اگر براى نجات رژيم بحران زده با فریبکاری قبای اعتدال نيز به تن کند، در سر بزنگاهها اين ماسك فريبكارانه را به دور انداخته و به خدمتگذارى پاسداران و نوكرى ولی فقیه اعتراف مى کند.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s