خانم رجوي با درود به تظاهر كنندگان تهران و ساير شهرها، مردم و جوانان را به حمايت از آنان فراخواند

20171015221629383494981

خانم مريم رجوي رئیس جمهور برگزيده مقاومت ايران، به متحصنان و تظاهركنندگان در شهرهاي مختلف به ویژه هزاران تظاهركننده در روز يكشنبه۲۳مهر در تهران كه اموالشان توسط مؤسسات و بنيادهاي وابسته به سپاه پاسداران، قوه قضایيه، نيروي انتظامي و ديگر دستگاههاي حكومتي به سرقت رفته است، درود فرستاد و گفت اين اعتراضات مستمر و خستگي ناپذير، نشان آشكاري از اراده مردم ايران براي سرنگوني رژيم آخوندي است كه هيچ چيز جز اعدام و شكنجه و وحشيگري و غارت و چپاول براي مردم ايران به ارمغان نياورده است.

حضور زنان شجاع در صف مقدم اعتراضات از خشم و انزجار مضاعف زنان ميهن اسيرمان از فاشيسم ديني حاكم بر ايران و پيشتازي آنان براي رهايي ايران و ايراني از نظام ضدايراني و ضدانساني ولايت فقيه خبر مي دهد.

خانم رجوي از عموم مردم به ويژه جوانان غيور از تهران تا سواحل خزر و شيراز و اصفهان و كرمان و از اهواز تا مشهد در سراسر كشور خواست تا به حمايت از غارت شدگان قيام كنند.

وي افزود: ثروتهاي مردم ايران به طور کامل در خدمت تحكيم سلطه شوم فاشيسم ديني و جنگ افروزي و صدور تروريسم قرار دارد و توسط سردمداران اين رژيم چپاول مي شود و اقتصاد ايران به طور عمده در دست سپاه پاسداران است، بنابراين روابط اقتصادي با اين رژيم هيچ مشروعيتي ندارد و تمامی آن عليه مردم و منافع ملي ايران است و بايد متوقف شود.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s