مقاومت ايران اشغالگرى سپاه پاسداران در كركوك را قوياً محكوم می کند و خواستار اقدام فورى شوراى امنيت است

kerku-shar (1)دبيرخانه شوراى ملى مقاومت طى اطلاعيه يى اعلام كرد: مقاومت ايران تجاوزگرى و اشغالگرى سپاه پاسداران رژيم آخوندى و شبه نظاميان جنايتكار وابسته به آن در كركوك را قويا محكوم مى كند. اين اقدام تجاوزكارانه در حالى صورت مى گيرد كه پاسدار قاسم سليمانى سركرده جنايتكار نيروى تروريستى قدس از چند روز پيش در سليمانيه و بغداد و ديگر مناطق عراق به توطئه و طراحى براى آن مشغول است.

 اقدام جنايتكارانه سپاه پاسداران و شبه نظاميان مزدورش باعث بى خانمان شدن شمار زيادى از مردم كركوك و ناگزير شدن آنها به خروج از شهر شده است.

گزارشهاى خبرى و عكسها و فيلمهاى منتشر شده از حضور هادى عامرى و ابو مهدى مهندس دو مزدور نيروى قدس در حمله به كركوك حكايت مى كند. اسناد و گزارشهاى مزدورى اين دو تروريست از دهه ۷۰ توسط مقاومت ايران افشا شده است. اسامى هر دو مزدور در ليست ۳۲۰۰۰ تن از مزدوران عراقى سپاه پاسداران به چشم مى خورد كه با كدها و ميزان حقوق ماهانه و شماره حساب بانكى آنها در سال ۲۰۰۵ توسط مقاومت ايران در اختيار مقامات ملل متحد و اعضای دائمى شوراى امنيت به ويژه آمريكا قرار گرفته بود و در يك كنفرانس مطبوعاتی در پاريس نيز به اطلاع عموم رسيد. شماره ابومهدى مهندس در ليست مزبور ۳۸۲۹۷۷۰ و شماره هادى عامرى ۳۸۲۹۵۹۷ است.

مقاومت ايران ضمن اعلام همبستگى  با مردم كردستان عراق به ويژه مردم دردمند و بى خانمان شده كركوك، خواستار تشكيل بلادرنگ اجلاس فوق العاده شوراى امنيت ملل متحد براى محكوميت و مقابله با تجاوز و اشغالگرى رژيم آخوندى در كردستان عراق است.

در روز ۲۱مهر به دنبال اعلام استراتژى جديد امريكا در رابطه با رژيم آخوندى و قرار دادن سپاه پاسداران در ليست تروريستى خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ایران، بار ديگر بر ضرورت خلع يد از رژيم آخوندى در منطقه و اخراج پاسداران و شبه نظاميان مزدور از عراق و سوريه و يمن و لبنان و افغانستان و جلوگيرى از ارسال تسليحات و نيروهاى رژيم به اين كشورها تأكيد كرد.

Advertisements

One comment

  1. Verzonden van Yahoo Mail voor iPhone

    Op dinsdag, oktober 17, 2017, 7:53 PM, Message From Iran schreef:

    #yiv3476552139 a:hover {color:red;}#yiv3476552139 a {text-decoration:none;color:#0088cc;}#yiv3476552139 a.yiv3476552139primaryactionlink:link, #yiv3476552139 a.yiv3476552139primaryactionlink:visited {background-color:#2585B2;color:#fff;}#yiv3476552139 a.yiv3476552139primaryactionlink:hover, #yiv3476552139 a.yiv3476552139primaryactionlink:active {background-color:#11729E;color:#fff;}#yiv3476552139 WordPress.com | messagefromiran posted: “دبيرخانه شوراى ملى مقاومت طى اطلاعيه يى اعلام كرد: مقاومت ايران تجاوزگرى و اشغالگرى سپاه پاسداران رژيم آخوندى و شبه نظاميان جنايتكار وابسته به آن در كركوك را قويا محكوم مى كند. اين اقدام تجاوزكارانه در حالى صورت مى گيرد كه پاسدار قاسم سليمانى سركرده جنايت” | |

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s