ایران: خيزش غارت شدگان در تهران و مقابله با نيروهاى سركوبگر با شعارهاى: توپ تانك مسلسل ديگر اثر ندارد، مرگ بر ديكتاتور، ميكشم ميكشم آنكه برادرم كشت

دبيرخانه شوراى ملى مقاومت طى اطلاعيه يى اعلام كرد: صبح امروز دوشنبه اول آبان بیش از دوهزار نفر از مردم كه اموالشان توسط موسسات وابسته به سپاه پاسداران، نيروى انتظامي، قضاييه آخوندى و ديگر نهادهاى حكومتى به سرقت رفته است، در مقابل مجلس ارتجاع دست به تظاهرات زدند. نيروى سركوبگر انتظامى با يورش به تظاهركنندگان و ضرب و شتم وحشيانه آنها با باتون در صدد پراكنده كردن تظاهرات كه زنان نقش بسيار فعالى در آن داشت، برآمدند كه با مقاومت مردم مواجه شد.

تظاهركنندگان خطاب به نيروهاى مهاجم شعار ميدادند ”نيروى انتظامى خجالت خجالت“، ”توپ تانك مسلسل ديگر اثر ندارد، مرگ بر ديكتاتور“. زمانى كه درصدد دستگيرى برخى افراد بخصوص زنان تظاهركننده برآمده و ميخواستند آنها را به زور با خود ببرند، مردم شعار ميدادند ”داعشى داعشي، مرگ بر داعشي، ولش كن“، ”پليس برو حيا كن، هموطنو رها كن“.

تظاهركنندگان كه رژيم ضدبشرى آخوندى و سردمداران آن را مسئول چپاول دسترنج و اندوخته هاى خود ميدانند شعار ميدادند ”مرگ بر سيف“، ”ننگ بر روحاني“، ”لاريجانى قاضيه با دزدا هم بازيه“، ”دزدى نهادينه شده، دلها پر از كينه شده“، ”نه حكم داريم نه حاكم، دزدن خود محاكم“، ”خرج فرنگ داشتن از پول ما برداشتن“، ”كسرى بودجه داشتند، از پول ما برداشتن“، ”دولت اعتدالى جيبها رو كرده خالي“، ”كاسپين دزدى كرده دولت حمايت كرده“، ”سيف خيانت مي‌كنه، مجلس تاييد مي‌كنه“، ”تا حقمو نگيرم از پا نمى نشينم“، ”ظلم و ستم كافيه سفره ما خاليه“، ”ننگ ما ننگ ما صدا و سيماى ما“.

شمارى از زنان و مردان تظاهركننده با تهاجم وحشيانه نيروى انتظامى زير دست و پا افتادند كه بقيه جمعيت با مقاومت آنها را نجات داده و با پرتاب سنگ و چوب و ساير وسايل به سمت نيروى انتظامى شعار ميدادند «مى كشم، مي‌كشم؛ آن كه برادرم كشت».

متعاقبا نیروى انتظامی به محاصره تظاهركنندگان برآمد بنحوى كه از يك منطقه محصور شده بيرون نيايند، اما مردم محاصره را شکسته و به سمت بهارستان شروع به راهپیمایی كردند. نيروهاى سركوبگر با وارد كردن یگان موتوری در صدد كنترل جمعيت برآمد، اما مردم با پرتاب سنگ به سمت آنها به مسير خود ادامه مي‌دهند. شمار زيادى از مردم به صفوف تظاهر كنندگان مى پيوندند.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s