ایران : مردم ارومیه یک پایگاه بسیج ضد مردمی را به آتش کشیدند

 
به گزارش دبيرخانه شوراى ملى مقاومت روز گذشته (دوشنبه اول آبان) به دنبال تعدی به یک دختر دانش آموز ۱۲ساله در مدرسه دخترانه «راه شهدا» در منطقه اسلام آباد شهر ارومیه، خانواده هاى دانش آموزان و مردم و جوانانى که به حمايت از آنان برخاسته بودند دست به اعتراض زدند. در ادامه اين اعتراضات جوانان خشمگین و معترض شب گذشته پایگاه بسیج ضد مردمی در مسجد قدس در این منطقه را به آتش کشیدند.
کارگزاران رژیم در هراس از گسترش این حرکت اعتراضی گله‌های پاسدار و یگانهای ضد شورش را از شهرهای مجاور به ارومیه اعزام و به معترضان يورش بردند. در جريان اين تهاجم شمار زيادى از جوانان شهر دستگير شدند.
مقاومت ایران با درود به خانواده ها و جوانان معترض و دلیر ارومیه، عموم هموطنان را به ایستادگی در مقابل تعديات رژيم آخوندى که طی چهار دهه بدتر از هر اشغالگری جان و مال و ناموس مردم ایران را مورد تعرض قرار داده است، فرا می خواند و از عموم مراجع بين المللى مدافع حقوق بشر مى خواهد براى آزادى دستگير شدگان اروميه دست به اقدام فورى بزنند.
(كليپ كوتاه از اينترنت است)
Advertisements