مقاومت ايران خواستار پايان دادن به بدرفتارى با پناهجويان توسط استراليا و انتقال فورى آنها به اروپا و ديگر مناطق امن است

Résultat de recherche d'images pour "‫پناهجويان استراليا‬‎"

دبيرخانه شوراى ملى مقاومت طى اطلاعيه يى اعلام كرد مقاومت ايران رفتار شوكه كننده و انزجار آور با پناهجويانى كه به زور از استراليا به جزيره دور افتاده مانوس در پاپوا گينه نو فرستاده شده و به طور عملی در آنجا در بازداشت به سر مى برند، را قوياً محكوم كرده و آن را نقض آشكار اصل مقدس پناهندگى و ديگر كنوانسيونها و معاهدات بين المللى مى داند. مقاومت ایران با تأکید بر این که  دولت استراليا  مسئول امنيت و سلامت اين پناهجويان است،  خواستار مداخله فعال پارلمان, احزاب سياسى و سازمانهاى مدافع حقوق پناهندگان در استراليا براى پايان دادن به اين تراژدى انسانى است و از آنان می خواهد به يارى اين پناهجويان به ويژه پناهجويان ايرانى بشتابند و نگذارند درد و رنج كسانى كه از جهنم آخوندى گريخته اند، مضاعف شود.

مقاومت ايران همچنين خواستار اقدام دبيركل ملل متحد و كميسر عالى پناهندگان براى حل اين مساله انسانى است و كشورهاى اروپايى را به پذيرش اين پناهجويان و نجات آنها از وضعيت وخيم كنونى فرا مى خواند.

سال گذشته ديوان عالى پاپوا گينه نو نگهدارى افراد در اين اردوگاه را به مثابه زندانى كردن غير قانونى آنها دانست و خواستار تعطيلى اين اردوگاه شد. حال استراليا به جاى مستقر كردن اين پناهجويان در اماكن امن از آنها خواسته است به جزيره نارو در اقيانوس آرام يا كشور ديگر مانند كامبوج بروند يا به ايران برگردند.

روز سه شنبه ۹ آبان (۳۱ اکتبر) براى مجبور كردن پناهجويان به ترك اين اردوگاه، آب و برق آن را قطع كرده و تمام کارکنان و محافظان اين اردوگاه محل را ترک کرده اند و گفته مى شود قرار است ارتش پاپوا گینه نو اين اردوگاه را تصرف كند. اين پناهجویان که شمار بالایی از آنها را ايرانيان تشكيل مى دهند و صدها کودک در میان آنان هستند، در وحشت از سرنوشت خود از خروج از این اردوگاه خودارى مى كنند.

استرالیا سالها است برای اسکان پناهجویان از اردوگاههایی با شرایط غیرانسانی در مانوس و چند اردوگاه دیگر در جزایر نارو استفاده کرده است. رفتار غیر انسانی با پناهجویان در این اردوگاهها تاکنون به مرگ شماری از آنان منجر شده است، این در حالی است که به گفته پارلمان استرالیا (دسامبر ۲۰۱۶) ۷۹ درصد از ساکنان نائورو و ۸۲ درصد از ساکنان مانوس «پناهجو» محسوب می شوند.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s