یک  شکنجه گر سفاک و يك پاسدار جنايتكار به عنوان سر بازرس دفتر خامنه اي منصوب شد

139410061244456026796364 دبيرخانه شوراي ملي مقاومت طي اطلاعيه يي اعلام كرد: خامنه ای، ولی فقیه نظام آخوندی، پاسدار حسین فدایی شکنجه گر سفاک و پرسابقه زندان اوین و يكي از سركردگان جنگ ضد ميهني با عراق را به عنوان مسئول دفتر بازرسی خود منصوب كرد. منصبي كه وظيفه اش توجيه و تسهيل ترور و كشتار و چپاول داراييهاي مردم توسط خامنه اي و ارگانهاي وابسته به اوست. قبل از فدايي سالها آخوند ناطق نوري از باند خامنه اي عهده دار اين سمت بود كه به خاطر حمايت نكردن از كانديداتوري سردژخيم ابراهيم رئيسي ناگزير از اين پست كنار رفت.

پاسدار فدایی، سر بازرس جديد خامنه اي كه در نمايش انتخابات از طرفداران پر‌و‌پا قرص رئيسي بود از مؤسسان «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی» يك ارگان شکنجه و سرکوب در رژيم آخوندي است. اين پاسدار طی مصاحبه یی می گوید:‌ «اداره بخش اصلي بند ۲۰۹ زندان اوين كه بند مجاهدین خلق بود، زير نظر دادستاني و سپاه بود و كارهاي اصلي را بچه‌هاي سازمان ما بر عهده داشتند. من و آقاي آرمين و آقاي ذوالقدر و ديگر بچه‌ها با هم بوديم.  آقاي آرمين از بازجوها بودند از همه گروههاي سازمان (مجاهدين انقلاب اسلامي) به طور غيرمستقيم يا مستقيم با اين كار درگير بودند» (خبرگزاری فارس- ۱۵ بهمن۱۳۸۷).

خبرگزاری فارس ارگان سپاه پاسداران در روز ۹ ابان۱۳۹۶ در ارتباط با فدايي نوشت: فدایی در جذب و سازماندهی جوانان به «کمیته انقلاب اسلامی, انجمن اسلامی کارخانه ها و بسیاری دیگر از نهادهای انقلابی» [بخوانید سرکوبگر] کمک زیادی کرد و در مقاطع مختلف جنگ فرماندهی گردان دریایی, فرماندهی تیپ موسوم به خاتم الاوصیا و فرماندهی ستاد فوریتهای جنگ وزارت سپاه در جنوب و فرمانده ستاد مرکزی فوریتهای جنگ را به عهده داشت».

اين سردژخيم همچنین مدتي رابط و نماينده سپاه پاسداران و وزارت سپاه نزد مجلس ارتجاع و مدتي مديركل ارگان فساد و غارت موسوم به بنياد مستضعفان در استان تهران بود.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s