دامنه زلزله علاوه بر ايران تا تفليس در گرجستان، باكو در آذربايجان، ايروان در ارمنستان، دياربكر در تركيه، بغداد و كربلا و موصل در عراق، حوالي حلب در سوريه، بيروت در لبنان، بندر عقبه در اردن، نقاط مرزي عربستان گسترش داشته است.

636461266023431458

دامنه زلزله علاوه بر ايران تا تفليس در گرجستان، باكو در آذربايجان، ايروان در ارمنستان، دياربكر در تركيه، بغداد و كربلا و موصل در عراق، حوالي حلب در سوريه، بيروت در لبنان، بندر عقبه در اردن، نقاط مرزي عربستان گسترش داشته است.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s