تظاهرات ۴۰۰۰غارت شده در تهران: «سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن»، «وای از این ظلم»… تظاهرکنندگان در مشهد: «لاريجانى خائن اعدام بايد گردد»، «بنياد شهيد ننگت باد، خجالت»

 

دبيرخانه شوراى ملى مقاومت با صدور اطلاعيه يى اعلام كرد: صبح روز دو‌شنبه ۲۹آبان(۲۰نوامبر) بیش از چهار هزار تن از غارت شدگان مؤسسات حكومتى کاسپین؛ البرز ایرانیان (آرمان) و افضل توس و آرمان وحدت در مقابل ساختمان دادسرای عمومی تهران در میدان ۱۵ خرداد تهران دست به تظاهرات زدند. نیروهای سرکوبگر در صدد بودند با استقرار فشرده در محل تظاهرات و ایجاد فضای رعب و وحشت مانع از شکل گیری تظاهرات شوند. اما در هراس از خشم تظاهرکنندگان جرأت تعرض به آنها را نداشتند. مردم كه به سمت كاخ دادگسترى راهپيمايى مى كردند، شعار می دادند:‌ «لاريجانى حيا كن، سپرده رو رها كن»، «يكساله كه دويديم، هيچ ثمرى نديديم»، «دستهای پشت پرده با پول ما چه کرده؟»، «دولت خدايى مي‌كند، ملت گدايى مي‌كند»، «مرگ بر اين دولت مردم فريب»، «پولهاى ما حق ماست، حاصل يك عمر ماست»، «كشور ما دزدخونه ست، توى جهان نمونه ست»،«زير بار ستم نمي‌كنيم زندگي، جان فدا مى كنيم در ره آزادگي، واى از اين ظلم»، «اين جمله حرف ساده است، ايران پر از فساد است»، «سوريه را رها كن، فكرى به حال ما كن».

تلاش مأموران سركوبگر برای آن که شركت كنندگان علیه سران رژ‌یم شعار ندهند به جایی نرسید و مردم خشمگین به شعارهاى خود علیه سران فاسد و غارتگر رژیم ادامه دادند.

یکی از زنان شرکت کننده در تظاهرات مى گفت: «ما همه سپرده گذارانی هستيم كه يكسال است می‌رویم و می‌آییم، اما هيچ نتيجه یى نگرفتيم. نه از قوه قضایيه، نه از داستانى… چطور رهبر [خامنه ای] متوجه نشده كه پولهاى ما به جيب چه كسانی رفته؟ اما به اين توجه مى كند كه مال ما را بفرستد به … عراق، چرا پولهایی كه مال ماست، بايد در عراق و لبنان و سوريه برود… چرا رهبر …پولهاى ما را به چپاول مى فرستد … ايران خودش ويرانه است…

شمار دیگری از غارت شدگان مؤسسه مالى افضل توس نیز در روز شنبه ۲۷ آبان با تجمع در مقابل بنیاد فساد و غارت موسوم به بنیاد شهید مشهد عليه لاريجانى سردژخيم قوه قضایيه دست به تظاهرات زدند. آنها شعار می دادند:‌ «لاريجانى خائن اعدام بايد گردد، اين دزد بى لياقت اعدام بايد گردد»، «بنياد شهيد ننگت باد، خجالت، خجالت».

در روز دوشنبه ۲۹آبان کارکنان شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس در اعتراض به پرداخت نشدن یکسال حقوق خود، در برابر ساختمان ارگان سرکوب موسوم به خانه کارگر در تهران تجمع کردند. اين شركت که ۱۲۰۰ کارگر داشت در اردیبهشت ۹۵ با اجرای طرح خصوصی سازی یعنی واگذاری شركت به سركردگان رژیم به نابودی کشیده شد. صدها تن از کارگران اخراج و آنها که مانده اند دست کم یکسال است حقوق و مزایا دریافت نکرده اند.

تجمع بازنشستگان فولاد كشور در اعتراض به شرايط معيشتى و پرداخت نشدن حقوقهايشان که در مقابل مجلس رژیم برگزار شد، از دیگر اعتراضات روز دوشنبه ۲۹‌آبان است. بازنشستگان فولاد كه از استانهاى اصفهان، خوزستان،کرمان، گیلان، تهران و البرز در اين تجمع شركت كرده بودند خواهان پرداخت به موقع حقوق و هزینه‌های جاری درمانی خود شدند.

امواج حركتهاى اعتراضى در سراسر کشور از زلزله زدگان مصيبت ديده در غرب کشور تا میلیونها غارت شده، تا كارگران و زحمتكشان محروم، بیانگر نفرت و خشم عمومى از سران فاسد و غارتگر رژيم آخوندى است. تنها راه خلاصی از این همه درد و رنج، سرنگونی این نظام فاسد، سرکوبگر و قرون وسطایی به دست مردم و مقاومت ايران است.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s