قسمت سوم و آخر-قبض روح شدن سردمداران رژيم در وحشت از جنبش دادخواهى-چرا رژيم چنين مي كند؟ با پيامى خاطره انگيز و شنيده نشده از سردار كبير خلق موسى خيابانى در چهار دهه قبل ويدئو كليپ3 – يك اسكيزوفرنى اپيدميك و واگيردار همراه با عكس و فيلم و سند و مدرك-محمد اقبال

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s