قيام خراسان – نه به گرانى – اطلاعيه هاى ۱ تا ۵ دبيرخانه شوراى ملى مقاومت + فيلمهاى تظاهرات و گزارش گزارشگران سيماى آزادى

TazahoratSima281217.wmv_snapshot_00.03_[2017.12.29_01.52.14]

قيام خراسان-شماره ۱

قيام هزاران تن از مردم مشهد در اعتراض به گرانى با شعار «مرگ بر ديكتاتور»، «مرگ بر روحانى»

مريم رجوي: قيام قهرمانانه امروز خواست عموم مردم براى سرنگونى آخوندها را بازتاب ميٰ‌كند

از صبح امروز پنجشنبه ۷دی طبق هزاران تن از مردم مشهد در اعتراض به افزايش روزانه و افسارگسیخته قيمت كالاهاى اساسى و مايحتاج عمومى در میدان شهدا؛ مقابل ساختمان شهرداری مشهد دست به تجمع زدند و به سمت حرم امام رضا راهپيمايى كردند. جمعيت در طول راهپيمايى هر لحظه بيشتر مى شد.

قبل از شروع تجمع، شمار زیادی از نیروهای سرکوبگر انتظامی در محل حاضر بودند. ولی مردم آنها را کنار زده و به تظاهرات ادامه دادند. با ادامه تظاهرات نيروهاى سركوبگر به تیراندازی هوایی و پرتاب گاز اشک آور به سمت جمعيت مبادرت کردند، اما مردم و جوانان به مقابله پرداختند و گازهاى اشک آور را به سمت نیروهای رژیم برگرداندند.

تظاهر كنندگان شعار مى دادند «مرگ بر روحانی»؛ «مرگ بر دیکتاتور»، «یه اختلاس کم بشه؛ مشکل ما حل میشه»، «نه غزه، نه لبنان، جانم فداى ايران»، «اسلامو پله کردین؛ مردمو ذله کردین».

تظاهرات اعتراضى مشابهى در نيشابور، كاشمر، بيرجند، شاهرود، نوشهر و بسيارى ديگر از شهرهاى ايران برگزار شد.

خانم مريم رجوى به مردم قهرمان مشهد و نيشابور و كاشمر و بيرجند و شاهرود که با شعار «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر روحانى»، عليه گرانى و بيكارى و فساد قيام كرده و با نيروهاى سركوبگر به مقابله پرداخته اند، درود فرستاد و نقش برجسته و شجاعانه زنان در اين خيزش بزرگ را ستود. وى از عموم مردم به‌ويژه جوانان خواست در حمايت از خيزش بزرگ مشهد به‌پاخيزند. وى افزود: قيام قهرمانانه امروز در بخشهاى وسيعى از ايران، بار ديگر نشان داد سرنگونى رژيم آخوندى و استقرار دموكراسى و حاكميت مردمى يك خواست ملى و سراسرى است.

خانم مريم رجوى گفت در حاليكه اكثريت قاطع مردم ايران از فقر و تورم و بيكارى رنج مى برند، بخش عمده ثروت و درآمدهاى كشور هزينه دستگاههاى نظامى و امنيتى و جنگ افروزى و مداخلات منطقه‌یى مي‌شود يا توسط سردمداران رژيم چپاول و به حسابهاى بانكى آقازاده ها سرازير مي‌گردد، لذا تا اين رژيم بر سركار است وضعيت اقتصادى و معيشتى مردم وخيمتر مي‌شود و تنها راه خلاصى از مشكلات اقتصادى و اجتماعى سرنگونى رژيم آخوندى است.

اطلاعیه نه به گرانی-شماره ۲

ایران:‌ تظاهرات ۱۰هزار تن از مردم مشهد با شعار «مرگ بر دیکتاتور» «مرگ بر گرانی»

 تظاهرات مردم مشهد که در اعتراض به گرانی صبح روز پنجشنبه از میدان شهدا؛ مقابل ساختمان شهرداری این شهر آغاز شد به سرعت منطقه وسیعی از شهر را فرا گرفت و جمعیت آن به ۱۰ هزار تن بالغ شد. تظاهرکنندگان که تمامی اقشار از زن و مرد؛ افراد سالخورده و کودکان؛‌ شرکت را شامل می شد شعار می دادند «مرگ بر گرانی»، «دولت اعتدالی؛ با وعده های خالی»، «یه اختلاس کم بشه؛ مشکل ما حل میشه». «نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران». حضور زنان در این تجمع؛ چشمگیر بود.

قبل از شروع تجمع؛تعداد زیادی از نیروهای سرکوبگر انتظامی و گارد ضدشورش در محل حاضر بودند. ولی بدليل كثرت جمعيت نتوانستند كارى از پيش ببرند. مردم؛ صفوف نیروی انتظامی را کنار زده و به تظاهرات ادامه دادند. نیم ساعت بعد از تجمع؛ جمعیت به سمت حرم امام رضا (ع) حرکت کرد. غارت شدگان مؤسسات مالی مختلف هم به این تجمع پیوستند. مأموران نیروی انتظامی به منظور ارعاب و پراکنده ساختن مردم اقدام به تیراندازی هوایی و پرتاب گاز اشک آور کردند. اما‌ جوانان آنها را هو کرده و گاز اشک آور را به سمت نیروهای رژیم برگرداندند. مردم شعار می دادند: «پلیس برو دزد را بگیر»، «مرگ بر روحانی» و «مرگ بر ديكتاتور».

هنگام تجمع مردم در مقابل حرم امام رضا نیروی انتظامی به مردم حمله کرد و شماری از آنها را به شدت مضروب کرد مضروب کردن و اسپری پاشیدن به صورت یکی از خانمها خشم مردم را برانگیخت. مردم در اعتراض به این یورش وحشیانه تعدادی از بلوکهای وسط خیابان و تابلوها و نرده ها را شکستند و مأمورانی را که متعرض خانمها شده بودند را گوشمالی دادند. ورود ماشینهای آبپاش نیروی انتظامی بر خشم مردم دامن زد و مردم در مقابل تیراندازی عوامل نیروهای سرکوبگر با سنگ؛ چوب و شیشه به سمت ماشین آبپاش حمله کردند و با نیروهای سرکوبگر که به سوی آنها تیراندازی می کردند درگیر شدند. این جنگ و گریز شماری مصدوم و مجروح بر جای نهاد. تعدادی از نیروهای سرکوبگر وحشتزده از مقاومت مردم سوار بر موتور سیکلتهای خود شده و از محل فرار می کردند.

قيام نه به گرانى

همزمان با قیام مشهد، مردم شهرهای نیشابور، کاشمر، شاهرود، بیرجند و نوشهر و یزد نیز در اعتراض به گرانی و شرايط طاقت فرساى معيشتى دست به تظاهرات زدند.

مردم مشهد در مسیر تظاهرات هنگام عبور از باغ نادری در مقابل یورش پاسداران و نیروهای گارد ضد شورش و تیراندازی آنها شعار می‌دادند:‌ «توپ ، تانك فشفشه ديگراثرنداره».

فرماندار مزدور مشهد اعتراض مردم به ستوه آمده مشهد را «تجمع غیرقانونی که مجوزی از قبل برای آن صادر نشده بود» خواند و گفت:. تعدادی از افرادی که قصد تعرض به اموال عمومی و تخریب آنها را داشتند توسط مأموران نیروی انتظامی بازداشت شدند.

بیش از هزار تن از مردم نیشابور با شعارهای «ما اعتراض داریم به قیمتهای بالا»، «نترسید نترسید ما همه با هم هستیم» و «سوریه رو رها کن فکری به حال ما کن»و «مفسد اقتصادى اعدام بايد گردد» دست به اعتراض زدند. آنها با شعار «ای جوان ایرانی بلند شو بلند شو»جوانان را به قیام و پیوستن به اعتراضات دعوت می کردند.

در کاشمر مردم شعار می دادند: «غیرت هر ایرانی مرگ بر گرانی».

 در بيرجند صدها تن از مردم در تظاهرات اعتراضی خود خواهان استعفاى دولت روحانی شده و شعارهای مرگ بر ر وحانى. مرگ بر گراني، مرگ بر تورم، مرگ بر دروغگو سر دادند.

در يزد نيز مردم معترض عليه گرانى در خيابان مجاهدين اين شهر دست به تظاهرات زده و عليه كارگزاران حكومتى و گرانى شعار دادند.

 خانم مريم رجوى با درود به قيام كنندگان از عموم مردم به ويژه جوانان خواست به قيام «نه به گرانى» بپيوندند. وى قيام امروز را مبين خواست عموم مردم براى سرنگونى رژيم آخوندى توصيف كرد.

قيام نه به گرانى شماره ۴

ایران: دستگیری بیش از ۱۰۰تن  از معترضان در مشهد

در تظاهرات امروز مشهد گله های پاسدار و بسیجیان موتور سوار و لباس شخصی ها و گارد ضد شورش نیروی انتظامی شمار زيادى از تظاهركنندگان را بازداشت كردند.  شمار بازداشت شدگان در مشهد دست كم به ۱۰۰ تن بالغ مي‌شود.

محمد رحیم نوروزیان، فرماندار آخوندها در مشهد، هراسان از خشم مردم به جان آمده  این تظاهرات را «غیرقانونی» خواند و گفت که «توسط معاندان نظام و افراد ضدانقلاب برنامه ریزی شده بود».

به دنبال صدور فرمان يورش به تظاهركنندگان توسط سرکرده نیروی انتظامی و یگان ضد شورش شماری از سربازان وظیفه نیروی انتظامی از شركت در سركوب خودارى كرده و به مردم پيوستند.

مقاومت ايران مجامع بين المللى مدافع حقوق بشر را به اقدام فورى براى آزادى بازداشت شدگان فرا مي‌خواند.

قیام نه به گرانی –شماره ۵

آماده باش نيروهاى نظامى و امنيتى در وحشت از ادامه قيام مشهد

رژيم آخوندى در وحشت از ادامه قيام مردم مشهد به همه نیروهای نظامی پیامکی ارسال كرده كه در آن نوشته اند آماده باش کلیه نیروهای نظامی و امنیتی کشور: «آنى و اضطرارى – وضعيت قرمز- همه نيروها با لباس نظامى الان در حوزه حضور يابند»!!!

صحنه های قیام ۷ دی مشهد نشانگر اوج انزجار مردمی بود که تمامى هستى خود را در این نظام سرکوبگر و فاسد از دست داده اند. در یکی از صحنه ها مردم با ديدن يك آخوند يكصدا فرياد مي‌زنند: «آخوندها حيا كنيد، مملكت را رها كنيد».

در صحنه یی دیگر كارگر محروم به جان آمده یی فریاد می زند: «۲۷سال كار كردم اخراجم كرد آقاى روحاني، با برجی يك تومان (ماهی يك ميليون تومان معادل ۲۳۰دلار)، هفت تا بچه دارم، ۲۷سال با زحمت كار كردم اخراجم كردند. مردم یک صدا شعار می دهند: مرگ بر گرانی.

جوانی می‌گوید از بیکاری از بی پولی خسته ام. و مردم در حمایت از او شعار می دهند «ما با تو هستیم».

در صحنه یی دیگر مردم جوان مجروحی را بر دوش گرفته و شعار می دهند «سوریه را رها کن فکری به حال ما کن».

در شاهرود نیز مردم شعار مي‌دادند: «شاهرودیها می‌میرند، ذلت نمی پذیرند»، «اسلام را پله کردند، مردم را ذله کردند» سردادند.

علاوه بر مشهد، مردم بسیاری از شهرهای سراسر کشور از جمله تهران، رشت، ساری، قم، تبريز، ارومیه، كرمانشاه، همدان، خرم آباد و قوچان.. در همبستگی با مردم مشهد و در اعتراض به ظلم، ستم گرانی و بیعدالتی نظام براى روز جمعه ۸ دیماه فراخوان به تظاهرات داده اند.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s