اطلاعيه هاى ۶ تا ۱۰ قيام نه به گرانى همراه با ويدئوى گزارشگران سيماى آزادى از ۱۴ شهر

Untitledقیام نه به گرانی-شماره۶

کرمانشاه:‌ تظاهرات با شعارهای مرگ بر دیکتاتور و «نان؛‌ کار؛ آزادی»

مردم کرمانشاه در همبستگی با قیام مردم مشهد و تظاهرات «نه به گرانی» از صبح جمعه ۸ دی به خیابانها ریخته و شعارهای مرگ بر دیکتاتور؛ نترسید نترسید ما همه با هم هستیم؛ مرگ بر روحانی؛ زندانى سياسى آزاد بايد گردد؛ سر مي‌دهند.جمعيت روبه افزايش است. این در حالی است که انواع نیروهای سرکوبگر و یگان ضد شورش نیروی انتظامی به طور فشرده در سطح شهر مستقر هستند. یگان ويژه با ماشین آبپاش در صدد پراکنده ساختن مردم است. اما مردم صحنه را ترک نکرده و با شعار «بیشرف؛ بیشرف» با اآنها مقابله می‌کنند. آنها در مسیر راهپیمایی همچنین شعارهای «ملت گدایی می‌کند؛ آقا خدایی می‌کند».«نه غزه؛ نه لبنان؛ جانم فدای ایران»؛ «نان؛‌ کار؛ آزادی»؛ «نه به گرانی» سر دادند.

 در مشهد؛ رژیم در هراس از تظاهرات مجدد؛ نیروهای ضدشورش و سپاه را با تجهیزات کامل در خیابانها و میدانهای شهر به طور فشرده چیده است. آنها سوار بر موتور و خودرو هستند و ماشینهای آبپاش در نقاط مختلف شهر مستقر شده است.

 در تهران و کرمان و تبریز نیروهای سرکوبگر ضدشورش و موتورسواران برای جلوگیری از شکل گیری هر گونه حرکت اعتراضی در میدانها و چهار راههای اصلی شهر مستقر شده اند.

 

قیام نه به گرانی – شماره ۷

مريم رجوي: قيام كرمانشاه و مشهد و ديگر شهرها،

ناقوس زوال ديكتاتورى سراپافساد آخوندى و طلوع دموكراسي، عدالت و حاكميت مردمى

خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، به مردم قهرمان كرمانشاه و ديگر شهرهايى كه امروز با شعارهاى يا مرگ يا آزادي، مرگ بر روحاني، مرگ بر ديكتاتور، زندانى سياسى آزاد بايد گردد، به قيام برخاسته و به گرانى و فقر و فساد اعتراض مي‌كنند درود فرستاد. وی گفت: ديروز مشهد، امروز كرمانشاه و فردا سراسر ايران، اين قيام ناقوس سرنگونى ديكتاتورى سراپا فساد آخوندى و طلوع دموكراسي، عدالت و حاكميت مردمى را به صدا در آورده است.

خانم رجوى عموم مردم بويژه جوانان و زنان در سراسر كشور را به پيوستن به قيام «نه به گرانى» فراخواند و گفت: ديكتاتورى فاسد و رو به زوال آخوندها در مقابل اتحاد و همبستگی ملى و مقاومت و پایداری و استمرار قیامهای حق‌طلبانه شما، بدون ترديد شكست خواهد خورد.

وى افزود: پرونده چهار دهه حكومت ملايان چيزى جز گرانى و فقر و فساد، شكنجه و اعدام و كشتار و جنگ افروزى نيست. بخش عمده سرمايه هاى مردم، از جمله پولهاى آزاد شده در توافق اتمى صرف ماشين سركوب و اختناق و صدور تروريسم و جنگ افروزى مي‌شود يا توسط سركردگان رژيم چپاول مي‌شود. سرنگونى فاشيسم دينى اولين قدم براى برون رفت از بحرانى است كه هر روز تشديد مي‌شود.

وى گفت: رژيم آخوندى هيچ آينده‌یى ندارد، سرمايه گذارى روى آن محكوم به شكست است و زمان آنست كه جامعه جهانى سرنوشت خود را به اين رژيم گره نزند و مقاومت مردم ايران براى سرنگونى آن به رسميت بشناسند.

قیام نه به گرانی – شماره ۸

قيام كنندگان در كرمانشاه: زندانی سیاسی آزاد باید گردد. جوان ایرانی بلند شو بلند شو

تظاهرات مردم قوچان با شعار مرگ بر روحانی مرگ بر گرانی

 

در جريان قيام مردم قهرمان كرمانشاه، صبح روز جمعه ۸ دی قيام‌كنندگان تابلوها و پلاکاردهای رژیم به‌ويژه پلاكاردهاى بسيج و سپاه را پاره کردند. نیروهای ضدشورش با باتون به شركت‌كنندگان حمله ور شدند و شمارى از مردم را به شدت مضروب و مجروح کردند. نيروهاى سركوبگر همچنین با بازكردن آب فشار قوى بر روی مردم در صدد پراکنده ساختن مردم بر آمدند.  زنان  با شعار نيروى انتظامى «خجالت خجالت»، «نترسيد نترسيد، ما همه با هم هستيم» مزدوران را به سخره گرفتند.

آدمکشان نیروی ضدشورش با بلندگو می گفتند «تجمع شما غير قانونى است. منطقه را زودتر ترک کنید». اما مردم آنها را هو کرده  و فریاد شعارهای «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «مرگ بر دیکتاتور» و «مردم نترسید». «ای جوان ایرانی؛ بلند شو؛ بلند شو»؛ «نه غزه نه لبنان جانم فداى ايران» در آسمان کرمانشاه طنین انداز شد.

مردم و جوانان دلیر قوچان نیز با شعارهای «مرگ بر روحاني، مرگ بر گراني، مرگ بر ديكتاتور»، «نترسيد، نترسید، ما همه با هم هستيم» به قیام «نه به گرانی» پیوستند. این تجمع مورد حمله و هجوم نیروهای سرکوبگر قرار گرفت.

  مزودوران يگان ضد شورش با  تطميع و تهديد   تهديد در صدد پراکنده ساختن جمعیت بودند اما  جوانان با شعار مرگ بر روحانى  و  «دروغگو دروغگو» به او پاسخ دادند.

قیام نه به گرانی- شماره ۹

گسترش قیام «نه به گرانی» در شهرهای مختلف کشور

تظاهرات در کرمانشاه، قم، اهواز، اصفهان، قوچان، ساری، قائمشهر، قزوین، رشت، زاهدان و همدان 

شعارهای «مرگ بر حزب الله»؛ «سید علی حیا کن؛ حکومتو رها کن»؛ «مرگ بر روحانی»

 روز جمعه ۸ دیماه در دومین روز قیام «نه به گرانی» تظاهرات اعتراضی بخشهای وسیعی از ایران را فراگرفت و مردم و جوانان غیور در بسیاری از شهرها از جمله کرمانشاه، قم، اهواز، اصفهان، قوچان، ساری، قائمشهر، قزوین، رشت، زاهدان، همدان دست به اعتراض زدند.

در قم جوانان دلیر شعار دادند: «مرگ بر حزب الله»؛ «سید علی حیا کن؛ حکومتو رها کن»؛ «ايرانى با غيرت، به مردمت بپيوند»، «جمهوری اسلامی نمی‌خواهیم، نمی‌خواهیم»، «جوان بیکار نشسته؛ آخوند پشت میزش نشسته». به رغم تهدیدهای سرکرده نیروی انتظامی که می گفت «این تجمع غیرقانونی است. متفرق شوید وگرنه با شما به عنوان برهم زنندگان نظم؛ برخورد خواهد شد» مردم بی اعتنا به تظاهرات خود ادامه دادند.

مردم اهواز با شعارهای «سوریه را رها کن؛ فکری به حال ما کن»؛ «نه غزه؛ نه لبنان؛ جانم فدای ایران»، «مرگ بر دیکتاتور» «مردم گدایی می‌کنند، دولت خدایی می‌کند»؛ «سوریه را رها کن؛ فکری به حال ما کن»؛ «نه غزه؛ نه لبنان؛ جانم فدای ایران» به قیام «نه به گرانی» پیوستند.

نیروهای سرکوبگر برای جلوگیری از گسترش تظاهرات پل اصلی اهواز را بسته اند و مانع پیوستن مردم از روی پل به سمت تظاهر کنندگان می‌شوند. تعدادی از مردم برای پیوستن به تظاهرات با قایق خود را به سمت دیگر پل رسانده اند.

در اصفهان مردم در میدانهای  انقلاب و میدان موسوم به خمینی و سی و سه پل تجمع کردند در میدان انقلاب مردم  شعار «مرگ بر دیکتاتور» سر دادند. گارد ضد شورش با شقه کردن مردم شماری از آنها را بازداشت کرده است.

مردم محروم زاهدان هم با شعار «سوریه رو رها کن فکری به حال ما کن»  و مردم قزوین با شعار  «ایرانی باغیرت؛ حمایت؛‌ حمایت». تظاهرات کردند  تجمع اعتراضی صدها تن از مردم ساری در مقابل استانداری برگزار شد.

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران با درود به تظاهرکنندگان، گفت قیام سراسری امروز، ناقوس سرنگونى ديكتاتورى سراپا فساد آخوندى و طلوع دموكراسي، عدالت و حاكميت مردمى را به صدا در آورده است. وى افزود: رژيم آخوندى هيچ آينده‌یى ندارد، سرمايه گذارى روى آن محكوم به شكست است و زمان آنست كه جامعه جهانى سرنوشت خود را به اين رژيم گره نزند و مقاومت مردم ايران براى سرنگونى آن به رسميت بشناسند.

قیام نه به گرانى- شماره ۱۰

ایران: شعار «مرگ بر خامنه ای» در اصفهان، قم و رشت

قيام «نه به گرانى» در دومين روز خود بخشهاى وسيعى از ايران را در برگرفت. در اصفهان؛ تظاهرکنندگان شعار مي‌دادند «مرگ بر خامنه ای».

در رشت مردم با شعارهای «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر خامنه ای»، «عزا عزاست امروز؛ روز عزاست امروز؛ حقوق ملت ما زیر عباست امروز»، «آخوندها حیا کنید مملکت را رها کنید»، «می‌میریم می‌میرم ایران را پس می‌گیریم»به خيابان آمدند. آنها هنگامی که مورد حمله نیروی انتظامی قرار گرفتند شعار می‌دادند «پلیس برو دزد را بگیر».

مردم خرم آباد در اعتراض به سرکوب و فقر فراگیر در سراسر کشور دست به تظاهرات زدند. آنها شعار می دادند: «پولهاى ما چى شده، تو سوريه گم شده!!!»، «تو ايران چى آزاده؟ دزدى ستم آزاده». «ايرانى باغيرت حمايت حمايت». ” ايرانى مي‌ميرد ذلت نمي‌پذيرد».

 در قم تظاهرکنندگان شعار میدادند: «سيد على حيا كن حكومتو رها كن»، «مرگ بر خامنه اى»، «آخوند انگلیسی؛‌ نمی‌خواهیم؛ نمی‌خواهیم»، «آخوند بی خاصیت مایه ننگ ملت».

در قزوين مردم شعار می‌دادند «بريز بيرون هموطن حقتو فرياد بزن». مردم شهر بجنورد در اعتراض به چپاولهای نظام ولایت فقیه شعار می دادند. «اسلامو پله كردن مردمو ذله كردن» و مردم سبزوار نیز با تظاهرات خود به اعتراض سراسری مردم علیه نظام سرکوبگر و فاسد آخوندی پیوستند.

وي گفت: رژيم آخوندي هيچ آينده‌یي ندارد، سرمايه گذاري روي آن محكوم به شكست است و زمان آنست كه جامعه جهاني سرنوشت خود را به اين رژيم گره نزند و مقاومت مردم ايران براي سرنگوني آن به رسميت بشناسند.

قیام نه به گرانی – شماره ۸

قيام كنندگان در كرمانشاه: زندانی سیاسی آزاد باید گردد. جوان ایرانی بلند شو بلند شو

تظاهرات مردم قوچان با شعار مرگ بر روحانی مرگ بر گرانی

 

در جريان قيام مردم قهرمان كرمانشاه، صبح روز جمعه ۸ دی قيام‌كنندگان تابلوها و پلاکاردهای رژیم به‌ويژه پلاكاردهاي بسيج و سپاه را پاره کردند. نیروهای ضدشورش با باتون به شركت‌كنندگان حمله ور شدند و شماري از مردم را به شدت مضروب و مجروح کردند. نيروهاي سركوبگر همچنین با بازكردن آب فشار قوي بر روی مردم در صدد پراکنده ساختن مردم بر آمدند.  زنان  با شعار نيروي انتظامي «خجالت خجالت»، «نترسيد نترسيد، ما همه با هم هستيم» مزدوران را به سخره گرفتند.

آدمکشان نیروی ضدشورش با بلندگو می گفتند «تجمع شما غير قانوني است. منطقه را زودتر ترک کنید». اما مردم آنها را هو کرده  و فریاد شعارهای «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «مرگ بر دیکتاتور» و «مردم نترسید». «ای جوان ایرانی؛ بلند شو؛ بلند شو»؛ «نه غزه نه لبنان جانم فداي ايران» در آسمان کرمانشاه طنین انداز شد.

مردم و جوانان دلیر قوچان نیز با شعارهای «مرگ بر روحاني، مرگ بر گراني، مرگ بر ديكتاتور»، «نترسيد، نترسید، ما همه با هم هستيم» به قیام «نه به گرانی» پیوستند. این تجمع مورد حمله و هجوم نیروهای سرکوبگر قرار گرفت.

  مزودوران يگان ضد شورش با  تطميع و تهديد   تهديد در صدد پراکنده ساختن جمعیت بودند اما  جوانان با شعار مرگ بر روحاني  و  «دروغگو دروغگو» به او پاسخ دادند.

قیام نه به گرانی- شماره ۹

گسترش قیام «نه به گرانی» در شهرهای مختلف کشور

تظاهرات در کرمانشاه، قم، اهواز، اصفهان، قوچان، ساری، قائمشهر، قزوین، رشت، زاهدان و همدان 

شعارهای «مرگ بر حزب الله»؛ «سید علی حیا کن؛ حکومتو رها کن»؛ «مرگ بر روحانی»

 روز جمعه ۸ دیماه در دومین روز قیام «نه به گرانی» تظاهرات اعتراضی بخشهای وسیعی از ایران را فراگرفت و مردم و جوانان غیور در بسیاری از شهرها از جمله کرمانشاه، قم، اهواز، اصفهان، قوچان، ساری، قائمشهر، قزوین، رشت، زاهدان، همدان دست به اعتراض زدند.

در قم جوانان دلیر شعار دادند: «مرگ بر حزب الله»؛ «سید علی حیا کن؛ حکومتو رها کن»؛ «ايراني با غيرت، به مردمت بپيوند»، «جمهوری اسلامی نمی‌خواهیم، نمی‌خواهیم»، «جوان بیکار نشسته؛ آخوند پشت میزش نشسته». به رغم تهدیدهای سرکرده نیروی انتظامی که می گفت «این تجمع غیرقانونی است. متفرق شوید وگرنه با شما به عنوان برهم زنندگان نظم؛ برخورد خواهد شد» مردم بی اعتنا به تظاهرات خود ادامه دادند.

مردم اهواز با شعارهای «سوریه را رها کن؛ فکری به حال ما کن»؛ «نه غزه؛ نه لبنان؛ جانم فدای ایران»، «مرگ بر دیکتاتور» «مردم گدایی می‌کنند، دولت خدایی می‌کند»؛ «سوریه را رها کن؛ فکری به حال ما کن»؛ «نه غزه؛ نه لبنان؛ جانم فدای ایران» به قیام «نه به گرانی» پیوستند.

نیروهای سرکوبگر برای جلوگیری از گسترش تظاهرات پل اصلی اهواز را بسته اند و مانع پیوستن مردم از روی پل به سمت تظاهر کنندگان می‌شوند. تعدادی از مردم برای پیوستن به تظاهرات با قایق خود را به سمت دیگر پل رسانده اند.

در اصفهان مردم در میدانهای  انقلاب و میدان موسوم به خمینی و سی و سه پل تجمع کردند در میدان انقلاب مردم  شعار «مرگ بر دیکتاتور» سر دادند. گارد ضد شورش با شقه کردن مردم شماری از آنها را بازداشت کرده است.

مردم محروم زاهدان هم با شعار «سوریه رو رها کن فکری به حال ما کن»  و مردم قزوین با شعار  «ایرانی باغیرت؛ حمایت؛‌ حمایت». تظاهرات کردند  تجمع اعتراضی صدها تن از مردم ساری در مقابل استانداری برگزار شد.

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران با درود به تظاهرکنندگان، گفت قیام سراسری امروز، ناقوس سرنگوني ديكتاتوري سراپا فساد آخوندي و طلوع دموكراسي، عدالت و حاكميت مردمي را به صدا در آورده است. وي افزود: رژيم آخوندي هيچ آينده‌یي ندارد، سرمايه گذاري روي آن محكوم به شكست است و زمان آنست كه جامعه جهاني سرنوشت خود را به اين رژيم گره نزند و مقاومت مردم ايران براي سرنگوني آن به رسميت بشناسند.

قیام نه به گراني- شماره ۱۰

ایران: شعار «مرگ بر خامنه ای» در اصفهان، قم و رشت

قيام «نه به گراني» در دومين روز خود بخشهاي وسيعي از ايران را در برگرفت. در اصفهان؛ تظاهرکنندگان شعار مي‌دادند «مرگ بر خامنه ای».

در رشت مردم با شعارهای «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر خامنه ای»، «عزا عزاست امروز؛ روز عزاست امروز؛ حقوق ملت ما زیر عباست امروز»، «آخوندها حیا کنید مملکت را رها کنید»، «می‌میریم می‌میرم ایران را پس می‌گیریم»به خيابان آمدند. آنها هنگامی که مورد حمله نیروی انتظامی قرار گرفتند شعار می‌دادند «پلیس برو دزد را بگیر».

مردم خرم آباد در اعتراض به سرکوب و فقر فراگیر در سراسر کشور دست به تظاهرات زدند. آنها شعار می دادند: «پولهاي ما چي شده، تو سوريه گم شده!!!»، «تو ايران چي آزاده؟ دزدي ستم آزاده». «ايراني باغيرت حمايت حمايت». ” ايراني مي‌ميرد ذلت نمي‌پذيرد».

 در قم تظاهرکنندگان شعار میدادند: «سيد علي حيا كن حكومتو رها كن»، «مرگ بر خامنه اي»، «آخوند انگلیسی؛‌ نمی‌خواهیم؛ نمی‌خواهیم»، «آخوند بی خاصیت مایه ننگ ملت».

در قزوين مردم شعار می‌دادند «بريز بيرون هموطن حقتو فرياد بزن». مردم شهر بجنورد در اعتراض به چپاولهای نظام ولایت فقیه شعار می دادند. «اسلامو پله كردن مردمو ذله كردن» و مردم سبزوار نیز با تظاهرات خود به اعتراض سراسری مردم علیه نظام سرکوبگر و فاسد آخوندی پیوستند.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s