اسلحه خلق ما به سينه خائنان هميشه غرنده باد… پاسخ من به همه خائنان و مزدوران وزارت بدنام در خارجه

همانها كه با پشت كردن به مقاومت به جاى رژيم، رهبرى اين مقاومت خونبار و اعضاى آن را نشانه گرفته اند و مى گيرند…

همين شعار 39 سال پيش است

Untitled.png

 

در حالى كه ملت ايران در تماميت خود به حركت درآمده است و مى رود كه تومار ديكتاتورى پليد تروريستى مذهبى حاكم بر ميهنمان را در هم بپيچد، يك خائن سؤال مى كند «در تجمعات اعتراضی شرکت کنیم یا نکنیم؟» و نظر مى دهد كه هشدار «اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی که قاعدتاً به بولتن‌های محرمانه‌ی امنیتی و اخبار پشت پرده دسترسی دارد… كه دود اين حوادث به چشم [تظاهر كنندگان] خواهد رفت… واقعى است» و « بخشی از شعارهای داده شده در تجمعات مال‌باختگان» را  «نیز انحرافی» دانسته و در آخر حرف اصلى خود را براى حفظ نظام پليد ولايت فقيه بالا مى آورد و «نظر» مى دهد كه «در شرایط ایران، هرگونه شعار علیه روحانی و دولت وی انحرافی است و از سردادن آن بایستی شدیداً پرهیز کرد»!!!

و آن خائن ديگر سوزش خود را از موضعگيرى هاى دولت آمريكا و رييس جمهور آن، با آنچنان «پيف پيف»ى آشكار مى كند كه بوى گندش همه جا را برمى دارد و برملا مى كند كه سوزشش حتى از سوزش روزمره رژيم كه حسرت دوران مماشات خيانتكارانه اوباما را مى خورد بيشتر است. و همراه با انتشار پستى از يك موضعگيرى كاخ سفيد منتشره در صفحه من (و با عكس و تفاصيل) در صفحه خودش هرچه لوش و لجن در چنته دارد عليه رهبرى مقاومت بيرون مى ريزد و گويى كه با دسته كورها طرف است از جمله عنوان مى كند كه: «دریغ از انعکاس یک ویدئوی خیزش مردم در ایران! » (در صفحات مقاومت!!) «كه تاكنون تا همین چندی پیش تمامی مبارزه شان بر علیه مخالفان خودشان بود» (منظورش مزدورانى همچون خودش و همان خائن اولى يك اسيكزوفرنيك نورسيده ديگر كه همراه با بقيه خائنان لانسه اش مى كنند و ديگر خائنانى است كه اسامى بخشى شان در مقاله «يك اسكيزوفرنى اپيدميك و واگيردار» رفت)، و سپس مجاهدان آلبانى را هدف قرار داده و آنان را «در آلبانی زمینگیر شده» خطاب مى كند.

من البته در همان مقاله اشاره ىى به تهديدات امنيتى در آلبانى عليه مجاهدان اشرفى كرده بودم. امروز هم قريب به ۳۰ شخصيت برجسته آمريكايى جزئىات بيشترى از اين تهديدات و فعاليتهاى عناصر وزارت اطلاعات رژيم در آلبانى را برشمردند كه يادآورى مقدمات حملات به اشرف در دوران اوباما است…

حالا اين پليدكان و خائنان البته كه حق دارند، واضح است كه حق دارند، سخت وحشت كرده اند،

بيشتر بترسيد، بيشتر بلرزيد

روز حسابرسى نزديك است، خيلى نزديك، آن چنان كه ديگر پشيمانى سودى ندارد

سرنوشت مزدوران ساواك رژيم شاه را به خاطر بياوريد، عقوبتى بسيار شديدتر برايتان در راه است

ملت شريف ايران به خوبى سره را از ناسره تميز خواهد داد

تك به تكتان را همچون عناصر گشتاپوى هيتلرى، در هركجاى جهان كه باشيد خواهند يافت تا پاسخگوى خيانتهايتان باشيد

من اسناد اين خيانتها را گردآورى كرده ام و براى اثبات خائن بودنتان در مراجع صالحه، ارائه خواهم كرد

محمد اقبال

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s