اكبر برارˇ همرأ  كجا بى خبر شدى؟ …در رثاى برادر مجاهدم اكبر چاووشى كه امروز تركمان كرد .. محمد اقبال ۱۳ ژانويه ۲۰۱۸

اكبر برارˇ همرأ  كجا بى خبر شدى؟

در رثاى برادر مجاهدم اكبر چاووشى كه امروز تركمان كرد

محمد اقبال ۱۳ ژانويه ۲۰۱۸

26231844_10210738934011666_6347124002442068850_n

آه اى برادرم

اى شير نازنين سوماسرا`۱`

اى پيشتاز`۲` …

اى گيلك، اى دلير

اى زاده آميرزا يونس`۳`

شير جنگلى

اكبر برارˇ همرأ`۴`كجا بى خبر شدى

***

لنگيدنت و لرزه دستان و صورتت

يا آن صداى ملتهبت گاه گفتگو

از سنگلاخ راه

يا لال زبانم

سستى در اين نبرد

يا حس اين كه چقدر اين مسير طولانى است

يا ضعف و ناتوانى و افتادنت…

… نبود

***

يادم نرفته است

لنگيدنت و لرزه دستان و صورتت

يا آن صداى ملتهبت گاه گفتگو

گوياى سهمگينْ چكاچك جنگ تو در درون

با غول عارضه، با درد تن…

… از فرق سر به ناخن پايت بود

***

اما در آن جهاد بسا برتر

پاى تو هيچگاه نلريزيد

تا آخرين نفس

يك دم زپاى نيفتاده… رحيل بى خطر

اى شير نازنين سوماسرا

اى پيشتاز`۵` …

پاريس – ۲۳ دى ۱۳۹۶

۱- سوماسرا: صومعه سرا به گليكى

۲- پيشتاز: معني چاووش

۳- ميرزا يونس: اسم اصلي ميرزا كوچك خان جنگلي

۴- اكبر برارˇ همرأ: گيلكي – اكبر برادرم

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s