قیام ایران-شماره ۵۲ – موج دستگيريهاي خودسرانه در سراسر ايران و فراخوان براي آزادي فوري دستگير شدگان

 2018122751052842922

نيروهاي سركوبگر در گلپايگان با حمله به خانواده نيكبخت سه برادر به نامهاي محمد، فضل الله و هادي نيكبخت را دستگير و به محل نا‌معلومي منتقل كردند. علاوه بر اين حداقل شش تن ديگر از جوانان گلپايگان توسط نيروهاي امنيتي دستگير شدند.

همزمان دهها تن از بازداشت‌شدگان روزهاي اخير در شهرهاي اسدآباد و تويسركان به زندان مركزي همدان منتقل شدند. قضائيه آخوندي آنها را به «محاربه» و «فساد في الارض» متهم كرده است.

در يك تحول ديگر در روز یکشنبه اول بهمن، نيروي سركوبگر انتظامي در تعرض به مردمي كه  به خاطر چپاول و غارت اموالشان توسط ارگانهاي حكومتي با شعار «سفره ما خالیه؛ ظلم و ستم کافیه» در تهران دست به اعتراض زده بودند، یکی از معترضان را بازداشت کرد. یک سرکرده نیروی انتظامی به نام سرهنگ پاشاکی زن شجاعی را که به حمایت از فرد بازداشت شده پرداخت با خودرو زیر گرفت. وی  با اعتراض تظاهركنندگان   ناگزير به فرار از صحنه شد.

دستگيريهاي گسترده و جمعي در ايران در حالی است كه خبر شهادت زندانيان تحت شكنجه يكي پس از ديگري به‌گوش مي رسد. سركردگان فاشيسم ديني با وقاحت تمام دليل اين قتلهاي جنايتكارانه را خودكشي زندانيان يا تزريق مواد مخدر و يا نرسيدن مواد مخدر عنوان مي‌كنند. دستگيريهاي خودسرانه و جمعي و قتل زندانيان زير شكنجه بدون ترديد جنايت عليه بشريت محسوب مي‌شود و دخالت جامعه جهاني را الزامی ساخته است.

از اين رو مقاومت ايران، دبيركل، شوراي امنيت ملل متحد، كشورهاي عضو و همچنين كميسر عالي حقوق بشر ملل متحد و ديگر ارگانهاي ذيربط بين المللي را به اقدام فوري، براي آزادي بلادرنگ دستگيرشدگان قيام سراسري مردم ايران و تعيين تكليف مفقودان فرا مي‌خواند.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s