ويدئو – مقايسه يى ميان مجلس شاه در سال ۵۷ و مجلس رژيم در سال ۹۶

مجلس شاه

براى عبرت

مقايسه يى ميان مجلس شاه در سال ۵۷ و مجلس رژيم در سال ۹۶

وقتى رژيمى در آستانه سرنگونى قرار مى گيرد

همه وابستگانش تلاش مى كنند تظاهر به مخالف خوانى كنند

بى خود نيست كه رژيم با همه چيزش از جمله با اعضاى گشتاپوى بدنامش در خارج كشور به ميدان آمده و همه مهره هاى سوخته خود را «بازسوز» مى كند.

مهره هايى همچون مصداقى و يغمايى و حيوان ليبرتى… و آن خواهر بزرگترش و شوهر او كه اسناد «مبارزاتشان» در زمان شاه به نقل از گزارشات ساواك نزد من موجود است تا هى دنبال سند و مدرك و قباله نگردند… افشا خواهم كرد.. . خيلى زود

براى عبرت است…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s