اطلاعيه سازمان مجاهدين خلق ايران ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ : دستگيري و شكنجه جوانان و كارگران معترض در اهواز 

در يورشهاي متعدد نيروي انتظامي و مأموران اطلاعات در روز سه شنبه ۱۱ ارديبهشت برابر با اول ماه مه، روز جهاني كارگر، صدها تن از جوانان و كارگران در اهواز به بهانه هاي مختلف دستگير و تحت شكنجه قرار گرفته اند.
بيش از ۱۰۰ نفر از دستگيرشدگان كه به زندان شيبان در شهر ويس منتقل شده و با شلاق و شيلنگ مورد شكنجه قرار گرفته بودند در روزهاي گذشته براي صدور قرار در برابر حاكم شرع آخوندها قرار گرفتند. شماري از كارگران نيشكر هفت تپه كه به هنگام آماده سازي و نصب پلاكاردهاي اعتراضي خود مورد تهاجم مزدوران قرار گرفته بودند در اين شمارند.
بازديد بلادرنگ نمايندگان ملل متحد و سازمانهاي بين المللي مدافع حقوق بشر از زندانهاي اهواز براي اطلاع از حقايق بسيار ضروريست.
سازمان مجاهدین خلق ایران
۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۷

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s